13 augustus 2018

'Alleen inspraak organiseren is niet meer genoeg'

In mei berichtten we op deze site al over de presentatie van Utrechts onderzoek, de functie van bewonersoverlegorganisaties, lees: dorpsraden, verandert. 

Het tijdschrift Sociale Vraagstukken  verwoordt het dilemma op 25 juli klip en klaar: dorpsraden moeten meebewegen met nieuwe collectieven van burgers of anders overbodig worden. Maar (fusie)gemeenten moeten zich ook achter de oren krabben.

Vragen aan een dorp om een dorpsraad op te richten alleen en vooral omdat dit voor bestuur en gemeentelijke organisatie makkelijker communiceren is met 'het dorp' is net zo goed achterhaald. Bestuurlijke vernieuwing moet anders en kan anders, inspiratie opdoen kan via de publicatie Door de bril van de inwoners

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn