Agenda

feb
07

Congres Omgevingsvisie NH 2050 op 7 februari 2019

Save de date
meer >>
mrt
27

Kijkje in de keuken in buurtcentrum De Lorzie

Voor dorpshuizen en dorpsraden
meer >>
19 augustus 2018

'Van dorpsbewoners wordt teveel verwacht'

Actieve burgers vormen een belangrijke pijler in het overheidsbeleid voor het in stand houden van de leefbaarheid in bijvoorbeeld krimpgebieden. Het is echter de vraag in hoeverre hedendaagse dorpelingen daadwerkelijk gemotiveerd zijn tot meer vrijwillige inzet voor de lokale leefbaarheid.

Realisme gevraagd 

Geograaf Joost Gieling pleit in het vaktijdschrift Sociale Vraagstukken van 13 augustus 2018 voor een meer realistisch beeld over wat overheden kunnen verwachten van actieve dorpelingen. 

Lees het artikel Van dorpsbewoners wordt teveel verwacht