19 augustus 2018

'Van dorpsbewoners wordt teveel verwacht'

Actieve burgers vormen een belangrijke pijler in het overheidsbeleid voor het in stand houden van de leefbaarheid in bijvoorbeeld krimpgebieden. Het is echter de vraag in hoeverre hedendaagse dorpelingen daadwerkelijk gemotiveerd zijn tot meer vrijwillige inzet voor de lokale leefbaarheid.

Realisme gevraagd 

Geograaf Joost Gieling pleit in het vaktijdschrift Sociale Vraagstukken van 13 augustus 2018 voor een meer realistisch beeld over wat overheden kunnen verwachten van actieve dorpelingen. 

Lees het artikel Van dorpsbewoners wordt teveel verwacht

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn