07 september 2018

Dorpsraad Broek in Waterland oogst waardering voor rol in plan onderdoorgang N247

Samenwerking dorpsraad en provincie uniek in Nederland

Broek in Waterland - De drukke provinciale weg N247 loopt in noord-zuidrichting dwars door Waterland en doorsnijdt het dorp. In de plannen voor opwaardering van deze weg kwam dorpsraad Broek in Waterland in 2014 met een nieuw voorstel: geen extra asfalt, wel een tunnel.

Vier jaar later liggen er vijf keuzevarianten voor een betere doorstroming van het verkeer op de N247 én opwaardering van de dorpskern. Uit deze vijf varianten zullen provinciale bestuurders op 26 november er een kiezen. Dit alles is te danken aan de bijzondere samenwerking tussen de dorpsraad en provincie Noord-Holland, zij hebben de afspraken over de samenwerking in 2016 op papier gezet. 

Werkbezoek

Dit unieke voorbeeld in Nederland was reden genoeg voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om op 4 september langs te komen in Broek in Waterland. De uitnodiging kwam van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), de belangenorganisatie van provinciale verenigingen voor dorpshuizen en dorpsraden.

werkbezoek_Broek_in_Waterland_4SEPT2018_verkleind

Co-creatie is een vorm van democratische vernieuwing 

De zogenoemde co-creatie die in Broek in Waterland tot stand is gekomen is uniek in Nederland. “Het is te zien als een vorm van democratische vernieuwing. Steeds vaker nemen burgers initiatieven. Dat is prima. Hun kennis en betrokkenheid  bij knelpunten in hun leefomgeving zou veel vaker ingezet kunnen worden. De overheid moet deze activiteiten serieus nemen en faciliteren. Het is efficiënt, kostenbesparend en het potentieel van slimme betrokkenen wordt aangeboord. Allemaal goede zaken voor een gemeenschap. Natuurlijk ligt de uiteindelijke beslissing bij de politiek, maar in het voortraject kunnen inwoners veel betekenen. Dat zien we ook hier in Broek in Waterland”, aldus een van de ambtenaren van BZK.

Besluit valt op 26 november

In de provinciale commissie Mobiliteit worden de vijf varianten – één bovenwaarts en vier benedenwaarts – op 26 november besproken. De ook aanwezigen staten leden wisten nog niet welke kant het uit zal gaan.

Zowel dorpsraadvoorzitter Goof Buijs als VOWA-voorzitter Jan Piet Debets die namens de ondernemers dichtbij betrokken is, hopen dat er een toekomstgerichte onderdoorgang komt. “Dagelijks gaan er 23.000 auto’s en 60 bussen per uur van het openbaar vervoer door Broek in Waterland. Al tientallen jaren is er alleen maar een toename. Er moet een oplossing komen voor de komende 100 jaar. Anders is het zonde van de investering.”

Dorpsraad belangrijke rol

Goof Buijs van de Dorpsraad Broek in Waterland: “Vanaf mei 2016 zijn we met de provincie in constructief gesprek. Hoe we met elkaar omgaan is zelfs vastgelegd in een contract. Daar houden we ons allebei aan. Er liggen nu vijf varianten. Daar moet uit gekozen worden. Het proces slokt enorm veel tijd op van ons, vrijwilligers, maar we willen volhouden. De weg is enorm belangrijk voor alle Broekers. Gelukkig weten we ons gesteund door het hele dorp. Op 26 november weten we wat ons werk opgeleverd heeft.”

De Voice

Dorps- en wijkraden waren altijd al aanjagers van initiatieven om knelpunten op te lossen of vernieuwende aanpakken voor te stellen. Dat is anno 2018 steeds meer het geval. De LVKK met haar 11 provinciale leden ziet landelijk honderden initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, energie & duurzaamheid, bereikbaarheid en wonen.

“Van een op de overheid reagerende rol ontwikkelen dorpsraden zich meer en meer als initiatiefnemers en verbinders. Verbinden van actieve bewoners die met een thema of project bezig zijn en overheid of maatschappelijke organisatie. Ze zijn meer en meer proactief bezig en behalen uitstekende resultaten.” Aldus Geert Hoogeboom, bestuurslid van de LVKK> 

Ook aanwezig was Nico Bijman, voorzitter van Dorpswerk Noord-Holland, en vertegenwoordiger van zo’n 120 leden dorpsraden en aangesloten dorpshuizen. Dorpsraad Broek in Waterland is ook lid. “Het vraagt van de overheid dat ze, net als bij de Voice, de stoel richting actieve burgers draaien. Hen faciliteren bij hun poging om problemen in de directe leefomgeving op te lossen is een belangrijke taak geworden.”

Lees ook het nieuwsbericht en presentatie van de LVKK bij werkbezoek aan Broek in Waterland op 4 september

Lees meer over de samenwerking tussen dorpsraad en provincie bij de (onder)tunneling van de N247

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn