03 september 2018

Met 'Jong Platteland' de betrokkenheid van jongeren zichtbaar maken

Met het project 'Jong Platteland' wil Dorpswerk duidelijk maken dat ook jongeren in actie willen komen voor de leefbaarheid van hun dorp. In dit project werken we samen met twee andere provinciale Dorpenverenigingen, met Plattelandsjongeren.nl en met het Centre of Expertise Kleine Kernen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd

Het project ‘Jong Platteland’ is door het ministerie van VWS uitgekozen als één van de 38 proeftuinen Maatschappelijke Diensttijd. De bedoeling is dat jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar via het doen van vrijwilligerswerk de kans krijgen zich in te zetten voor een ander om zo hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Jongeren laten meebeslissen 

Dorpsorganisaties werken aan vraagstukken van nu en voor de toekomst: de fysieke inrichting van het dorp, huisvesting voor jongeren, sportfaciliteiten, werk, mobiliteit, openbaar vervoer. Hoe kunnen we meer gebruik maken van de frisse blik en ideeën van jongeren? Meedoen als bestuurslid is één manier maar voor veel jongeren niet zo aantrekkelijk. 

Aansluiten bij geslaagde initiatieven

In Noord-Holland zijn zeker al geslaagde voorbeelden van activiteiten voor meedoen en mee denken waar jongeren zich wel graag als vrijwilliger voor inzetten. Die goede voorbeelden willen we zichtbaar maken. Overal is er de wens om jongeren meer te betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken.

Ben je 35 jaar of jonger?

Als eerste stap komen we graag in contact met ‘jonge’ bestuurders van dorpshuizen en dorpsraden van 35 jaar en jonger die een aantal keren mee willen denken over de inrichting van het project in Noord-Holland. We willen graag van jullie ervaringen leren hoe het meedoen aan het werk van dorpsorganisaties aantrekkelijker gemaakt kan worden voor jongeren.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij Kor Berghuis door een mail te sturen naar dorpen@dorpswerknh.nl.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn