11 oktober 2018

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt

In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste ontwikkelingen die op ons afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit.

Aanscherpen op woningbouw, duurzaamheid, veiligheid

De 108 reacties vroegen onder meer om verduidelijking van de zogenaamde ‘ontwikkelprincipes’ in de visie en de teksten over gezondheid en veiligheid, landschap, agrifood, woningbouw in Noord-Holland Noord en Schiphol. De Omgevingsvisie lag in de periode van 18 juni 2018 tot en met 30 juli 2018 ter inzage.

Zowel inwoners, gemeenten, brancheorganisaties, bedrijven als ontwikkelaars gaven een reactie op de Omgevingsvisie NH2050. Coördinerend gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben blij met de Omgevingsvisie NH2050 die nu voorligt. Dit is het sluitstuk van een intensief proces van twee jaar en een mooi resultaat.”

Presentatie Omgevingsvisie tijdens Noord-Hollands PlattelandsParlement

Provinciale Staten beslissen op 12 en 19 november over de vaststelling van de visie. Vereniging Dorpswerk Noord-Holland heeft enkele dagen daarna de primeur: tijdens het NHPP2018, op 23 november in Hoogkarspel, zal Gedeputeerde Joke Geldhof deze vastgestelde visie voor het eerst presenteren aan bewoners, maatschappelijke organisaties, bestuurders, et cetera. 

Naar het persbericht Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt

Naar programma NHPP2018

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn