19 november 2018

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie NH2050 vast

Omgevingsvisie NH2050

Provinciale Staten spreken in de visie over balans tussen economische groei en leefbaarheid. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd.

Er zijn randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering De provincie ontwikkelt zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen, clustert ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur en houdt rekening met de ondergrond.

Meer over het eindconcept van oktober 2018 op de pagina Omgevingsvisie NH2050.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn