26 november 2018

Plattelands Parlement, verslagen in de media

Ook bèèèh roepen lukt al beetje in hun ’parlement’

Peter Schat, verslaggever NHD

HOOGKARSPEL - Het plattelandsparlement moet nog een beetje aan zijn mores wennen. Wat wil je ook, een mengsel van dorpsraadsleden, lokale en provinciale politici, ambtenaren, bestuurders en externe deskundologen met ruim honderd tegelijk in een zaal zetten en denken dat iedereen het met elkaar eens is?

Dagvoorzitter Jelle Blaauwbroek wilde naar Brits gebruik, we zien het vaak als het journaal over de Brexit gaat, collectief bèèèh-roepen introduceren en warempel, het lukte hem gisteren nog een beetje ook op deze derde editie van het eens per vier jaar te houden Noord-Hollands Plattelandsparlement.

En eigenlijk liep het ook heel soepeltjes, dat parlement, met een overgrote meerderheid van ’beroeps’ en allen gedreven door het ideaal kernen krachtig te maken om tot krachtige regio’s te komen. Precies zoals de deze week door de provincie vastgestelde Omgevingsvisie het wil. Gedeputeerde Joke Geldhof (D66) kwam het nog maar eens benadrukken.

Het is ook prikkelend en spannend het gevoel te hebben een nieuw soort democratie op te bouwen, waarin burgers rechtstreeks participeren in het vormgeven van hun gemeenschap in plaats van dat aan volksvertegenwoordigers over te laten. Drechterland, 20.000 inwoners verdeeld over acht kernen waar Hoogkarspel de grootste van is, heeft er ervaring mee. ,,Het lijkt wel een reclamefilm voor Drechterland. Maar dat is het natuurlijk ook een beetje’’, gaf wethouder Dirk te Grootenhuis (CDA) van die gemeente toe, nadat filmisch een aantal deelnemers aan ’allianties’ werden voorgesteld.

Zo heten in Drechterland de organen van burgerparticipatie. Er zijn er 48, waarin burgers en lokale overheid afspraken vastleggen hoe ’kernproblemen’ worden getackeld. Die gaan over zorg, verkeersveiligheid, wonen, werken en leren, het dorpsdiner en de speeltuin. Die laatste twee vindt iedereen leuk, maar komt de publieke ruimte in het geding, dan gaan belangen van aanwonenden, bestuurders en beslissers knellen, zo werd geanalyseerd.

De boodschap van dit vierde plattelandsparlement: Een kleine kern die vitaal wil blijven moet oefenen op nieuwe manieren van gemeenschap zijn. Met ambtenaren die soepel kunnen zijn en politici die weten wanneer ze hun mond moeten houden. Ook dat is je nieuwe mores eigen maken, met vallen en opstaan.

bron: NHD, 24 november 2018

NHD24nov2018_Kernen_KrachtVoorDeRegio

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn