31 januari 2019

Laatste kans! Aanmelden voor Dorpsvernieuwingsprijs 2019: tot 7 februari, 12uur

Er zijn drie prijzen beschikbaar van € 1000, € 1500, € 3000. Deze zijn bedoeld voor projecten die de leefbaarheid van het dorp bevorderen.

Aanmelden vóór 7 februari 2019, 12 uur

Aanmelden kan nog via Dorpswerk Noord-Holland. Klik hier voor het aanmeldformulier. Op 7 februari om 12.00 uur sluit de inzendtermijn. De driekoppige jury buigt zich over de inzendingen. Bij de criteria die de jury hanteert ligt extra nadruk op het aspect duurzaamheid. De jury bestaat uit drie personen, vertegenwoordiging van de Rijksoverheid (Ministerie van BZK); vanuit Onderwijs en vanuit een initiatief ondersteunende organisatie.

Finalisten in maart bekend

Dinsdag 19 maart maakt de jury bekend welke dorpen naar de finale gaan. De uitreiking van de prijs is op 25 mei in het Drentse dorp Witteveen, winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

Noord-Holland in 2017 goed vertegenwoordigd

Inzendingen voor de editie 2017 waren:

Broek in Waterland met hun uitgewerkt plan voor een onderdoorgang van de N247;

Duivendrecht met de realisatie van een nieuw dorpshuis in het dorpshart;

Oostknollendam met het opzetten van een goed functionerende dorpshulpverlening;

Petten met de realisering van een Dorpsontmoetingspunt (DOP).

 

Inspiratie opdoen

Informatie over alle 28 inzendingen voor de Dorpsvernieuwingsprijs editie 2017 staat op de site van de LVKK.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn