Agenda

mrt
27

Kijkje in de keuken, buurtcentrum De Lorzie

Voor dorpshuizen en dorpsraden
meer >>
mei
07

Jaarvergadering Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

Algemene vergadering voor leden van Dorpswerk
meer >>
nov
23

Nationaal Plattelands Parlement

In Venhorst, gemeente Boekel (Noord-Brabant) is het tweejaarlijks Plattelands Parlement
meer >>
10 december 2018

Publicatie: uitnodigend besturen, hoe organiseer je ruimte voor initiatief?

Bij tal van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken is het organiserend vermogen van burgers onmisbaar om tot oplossingen te komen. Overheden denken daarom steeds vaker na over hoe zij initiatieven kunnen mobiliseren en aanzwengelen, maar ook kunnen faciliteren en verrijken. Met andere woorden: ze werken aan nieuwe vormen van uitnodigend bestuur.

Essay uitnodigend besturen

In dit essay van bestuurskundige Arwin van Buuren wordt stilgestaan bij de vraag wat we onder uitnodigend bestuur kunnen verstaan, hoe het in de praktijk gestalte krijgt, welke instrumenten erbij horen, maar ook wat uitnodigend besturen vergt van een overheidsorganisatie en van de representatieve democratie. Naar persbericht voor downloaden essay Uitnodigend besturen.

Auteur: Arwin van Buuren is bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en programmaleider van het onderzoeksprogramma RePolis dat onderzoek doet naar het organiserend vermogen van burgerinitiatieven en hun relatie met overheidssturing.