04 februari 2019

Vermindering OZB-belasting aanvragen? Gebruik de voorbeeldbrief

De Tweede Kamer heeft op 15 november 2018 een amendement aangenomen dat gevolgen kan hebben voor de OZB-belasting die dorpshuizen voor hun pand betalen.

Onroerendezaakbelasting

OZB staat voor: onroerendezaakbelasting. Iedere vastgoedeigenaar en huurder/gebruiker van onroerende zaken betaalt de belasting aan hun gemeente.

Hoeveel onroerendezaakbelasting je betaalt is afhankelijk van twee factoren:
1. het gemeentelijke OZB-tarief en
2. de door de gemeente bepaalde waarde van het pand, de WOZ.
De hoogte van de aanslag is de WOZ, vermenigvuldigd met het OZB-tarief dat je gemeente hanteert.

Lager tarief

Het staat gemeenten per 1-1-2019 vrij om de WOZ-belasting voor dorpshuizen, sportaccommodaties en andere instellingen van sociaal belang onder het tarief van woningen te laten vallen en daarmee komt de belasting lager uit.

Voorbeeldbrief

Bovenstaande is geen verplichting; het is aan iedere gemeente afzonderlijk om te bepalen of men dit wil doen. Omdat het wenselijk is dat een en ander verandert heeft het platform dorpshuizen.nl een voorbeeldbrief opgesteld die dorpshuizen naar de leden van hun gemeenteraad en naar het college van B&W kunnen sturen. Lees het nieuwsbericht op dorpshuizen.nl

VNG: 'nog veel onduidelijkheden'

De VNG heeft staatssecretaris Snel (Financiën) gevraagd om overleg over de reikwijdte van dit amendement (genoemd naar de indiener ervan: dhr. Omtzigt). Omdat het amendement veel onduidelijkheden bevat, probeerde de VNG bij de Eerste Kamer meer duidelijkheid te krijgen, vooral over de reikwijdte van het amendement. De Eerste Kamer debatteerde 11 december over het Belastingplan 2019, maar dat leverde niet de gewenste duidelijkheid op.
Lees het gehele bericht: https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ozb/nieuws/vng-wil-overleg-over-ozb-amendement-omtzigt 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn