11 maart 2019

Bewonersorganisaties Haarlemmermeer spelen Het Kleine Kernen Spel

Zaterdag 9 maart was de 'Dag van Dorps- en Wijkraden in de Haarlemmermeer'. Jaarlijks georganiseerd door de gemeente en 'DB Kernen', het overkoepelend bestuur van de dorps- en wijkraden. Zo’n 15 dorps- en wijkraden waren vertegenwoordigd.

Het Kleine Kernen Spel

Adviseur Corry Leijen van Dorpswerk Noord-Holland was te gast met Het Kleine Kernen Spel. Dit mooie bordspel is gemaakt door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) en de Universiteit van Utrecht. Met het spel kunnen dorps- en wijkraden hardop nadenken over de rol die ze nu spelen en mogelijk in de toekomst willen spelen.

Spelers van het spel dagen elkaar in 15 casussen uit hardop na te denken hoe zij zouden handelen, welke rol passend en mogelijk is voor de dorpsorganisatie. Ook worden ze geconfronteerd met hoe andere dorpsorganisaties in dit geval zouden handelen. Het spel biedt mogelijkheden om met elkaar te bespreken naar welke rol of rollen de dorpsorganisatie in de toekomst toe wil groeien.

 

 KleineKernenspel_Hmeer_09MRT2019

Spel gebaseerd op onderzoek

Lauren Antonides, mede-bedenker van het spel, vertelde over de uitkomsten van het onderzoek waarop het spel is gebaseerd. In dit onderzoek, uitgevoerd onder auspiciën van hoogleraar Tine de Moor, is de veranderende rol van bewonersorganisaties (boo’s) in de huidige participatiesamenleving onderzocht.

Een van de vragen was of en zo ja, hoe door samenwerking of tenminste onderlinge afstemming de afstand tussen overheid en burgercollectieven zouden kunnen verkleinen. Daarnaast zijn ook andere recente ontwikkelingen en hun uitwerking op de functies van boo’s onderzocht. Lees het persbericht bij het onderzoek.

Verbindende functie biedt perspectief

Het onderzoek presenteert vier mogelijke rollen voor bewonersorganisaties: een representatieve, adviserende, verbindende en activerende rol. 

De Moor en Leonides betogen dat met name in de rollen 'verbinden' en 'activeren' bewonersoverlegorganisaties (boo's) in dorpen en wijken een toegevoegde waarde kunnen hebben.

In verbinden zit perspectief. Daarbij gaat het om zowel verbinden van bewoners overheden en initiatieven binnen een dorp; als ook om de rol van verbinder in dorpsoverstijgende projecten. Boo’s kunnen door hun overlegfunctie met gemeenten mogelijk deuren openen en paden effenen voor (nieuwe) burgerinitiatieven.

Reacties van dorps- en wijkraden Haarlemmermeer

Acht vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden speelden het spel. Hoe reageer je op een klacht van bewoners dat het verkeer te hard door hun straten rijdt? Via prioritering van stellingen gaven ze aan waar hun voorkeur naar uitging. Zoals: eerste stap is nagaan of de klacht breed gedragen wordt. Tweede stap: de gemeente benaderen. Vervolgens de bewoners het zelf op laten lossen. Als laatste werd gekozen voor ‘niets doen’.

Iedere casus kan een andere prioriteit in gekozen rol opleveren. Lastiger is Hoe kunnen we meer overstijgend kijken naar wat er speelt of nodig is in het dorp? En dus ook naar wat je als dorps- of wijkraad zou moeten doen. Bij dit soort vragen is het spel beslist behulpzaam, volgens de aanwezige dorps- en wijkraadvertegenwoordigers.

Een vertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer reageerde positief: 'kunnen wij ook een exemplaar van het spel aanschaffen en zo het spel spelen met meer dorps- en wijkraden?' Gemeente Haarlemmermeer telt 35 dorpen en wijken en ruim 154.000 inwoners.

KleineKernenspel_detail_09MRT2019

Kleine Kernen Spel spelen in uw dorp of wijk?

Ook geïnteresseerd in het spel spelen? Neem contact op met Corry Leijen via dorpen@dorpswerknh.nl 

Lees meer over Het Kleine Kernen Spel.

Spelbord_KleineKernenSpel_verkleind

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn