28 februari 2017

Provincie start publiekscampagne Jouw Noord-Holland

De wereld om ons heen verandert snel. De bevolking groeit en mensen worden steeds ouder. Zelfrijdende auto’s zijn geen sciencefiction meer. Robots nemen delen van ons werk over en de omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is nodig. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en nieuwe technieken moeten we nadenken, met ideeën komen en praten over de toekomst van onze provincie. Daarvoor organiseert de provincie een publiekscampagne Jouw Noord-Holland. En er komen bijeenkomsten. De data en locaties volgen nog. Alle bijdragen van bewoners, organisaties, overheden zijn ingrediënten voor de nieuwe Omgevingsvisie NH2050

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn