29 maart 2017

Nederland Zorgt Voor Elkaar lanceert website

Overal in Nederland schieten lokale burgerinitiatieven voor zorg en welzijn uit de grond. Nederland Zorgt Voor Elkaar is het netwerk waarin zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in zorg en welzijn elkaar helpen bij hun pionierswerk. De NZVE doet een oproep aan de samenleving, de overheid, de politiek en de systeempartijen (verzekeraars, zorgaanbieders, etc.) om werk te maken van echte vernieuwing in de zorg. Op zo'n manier dat duurzame zorg voor ouderen en iedere zorgbehoevende, beschikbaar is in de eigen gemeenschap, en daarmee goedkoper en socialer wordt. Lees het manifest.  

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn