03 april 2017

Dorpsleven tussen Stad en Land. Nieuwe publicatie SCP

Het platteland heeft verschillende gezichten. Een deel van de dorpen heeft zich met succes ontwikkeld tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid. Andere dorpen hebben te maken met bevolkingsafname en achteruitgang. Het SCP heeft onderzocht in hoeverre de contrasten toenemen binnen het platteland.

De publicatie bestaat uit twee delen. De rode draad in het eerste deel is het verschil tussen vier dorpstypen, grote of kleine dorpen die ofwel dichtbij de stad of meer afgelegen liggen. Het meest landelijke dorpstype is de categorie ‘kleine afgelegen dorpen’ (inclusief de buitengebieden), het minst landelijk de categorie ‘grote dorpen bij de stad’. In het tweede deel focussen we op kleine dorpen (tot ongeveer 5000 inwoners) en hun ligging in een krimpregio of daarbuiten.

Lees het persbericht. Of ga direct naar de publicatie Dorpsleven tussen Stad en Land. 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn