24 april 2017

Provincie Noord-Holland wil door met subsidieregeling collectieve zelfbouwprojecten

In 2013 hebben Provinciale Staten een initiatiefvoorstel aangenomen om in tenminste 15 dorpen en steden bij te dragen aan collectieve zelfbouw. Dat doel is gehaald. Dit blijkt uit onderzoek dat de STEC Groep heeft gedaan naar het zelfbouwbeleid. De provincie gaat daarom door met subsidies voor collectieve zelfbouwprojecten.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Collectieve zelfbouw is echt een aanwinst. Mensen voelen veel meer zorg voor hun huis, dat helemaal is afgestemd op hun eigen wensen, onderhouden het beter en hebben vaak ook meer aandacht voor duurzaamheid en de openbare ruimte. Zodat ook de leefomgeving verbetert. Ook de sociale cohesie verbetert vaak in een wijk met collectieve zelfbouw. Daarnaast vind ik zelfbouw aantrekkelijk omdat je geld kunt besparen.”

Voorfinanciering
De provincie heeft zelfbouw hoog op de gemeentelijke agenda gezet, concluderen de onderzoekers. Door subsidies te verlenen ondersteunt de provincie collectieven om daadwerkelijk zelf te gaan bouwen. Daarnaast stimuleert zij gemeenten en corporaties om voldoende locaties en panden voor zelfbouwers beschikbaar te stellen. De onderzoekers adviseren daarom het zelfbouwbeleid met enkele aanpassingen voort te zetten. De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling om groepen particulieren vooral in de voorfinanciering, tijdens het ontwerpen, plannen en de vergunningverlening, te helpen. Omdat juist in deze fase banken en andere instanties niet in de financiering voorzien. Voor de initiatieffase is er subsidie en voor de planontwikkelingsfase een renteloze lening. De collectieven lossen de lening af bij start van de bouw, de lening kan dan worden betaald uit de hypotheek die ieder huishouden afzonderlijk afsluit.

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn