05 mei 2017

Bereikbaarheid gebied Hoorn - Amsterdam, hoe kan het beter?

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. Om in de toekomst de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren is in 2015 gestart met een verkenning naar mogelijke maatregelen. Tijdens de informatiebijeenkomsten kan iedereen kennis nemen van de maatregelen die als kansrijk worden gezien. 

Dit kan variëren van investeringen in de fiets, het openbaar vervoer, gedragsverandering tot en met het investeren in het hoofdwegennet en onderliggend wegennet. Bij het openbaar vervoer gaat het onder meer over het vaker en meer laten rijden van treinen, voor de fiets om het realiseren van fietssnelwegen en voor de wegen aan het ombouwen van knooppunt Zaandam, het verbreden van de A8 en delen van de A7 bij Purmerend en Hoorn. 

De bijeenkomsten zijn gepland op 9, 10 en 11 mei telkens tussen 16 en 21 uur. Lees meer over de bijeenkomsten en over achtergrond, planning en procedures van deze corridorstudie Amsterdam - Hoorn.  

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn