30 mei 2017

Samen Ouder, een nieuw programma van Oranje Fonds

Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland. Om verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld langer thuis wonen en het ontbreken van een sociaal netwerk, speelt dit sociale probleem ook bij ouderen. Het Oranje Fonds wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Hiervoor starten zij een programma waarin projecten worden ondersteund, die zich reeds bewezen hebben op dit vraagstuk en willen uitbreiden door de doelgroep te verbreden.

Het Oranje Fonds biedt geselecteerde initiatieven gedurende drie jaar ondersteuning met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid. De financiële bijdrage van het Oranje Fonds ligt maximaal tussen de € 25.000,- en € 40.000,- per jaar, naast de eigen bijdrage en bijdragen van eventuele andere betrokken partijen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten of ook uw dorpsraad of dorpshuis in aanmerking kan komen? Lees dan meer op de website van het Oranje Fonds. Tijdens spreekuren kunt u met vragen ook telefonisch bij het Oranje Fonds terecht.

Let op: aanmelden uiterlijk op 14 juli

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn