06 juni 2017

€ 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

Het bedrag ban € 160 miljoen is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Het gaat om duurzame maatregelen zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

Convenant
Dit is onder andere bepaald in het convenant dat 23 mei 2017 is getekend door ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI. Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens. Meer informatie op de site www.rijksoverheid.nl

Meer informatie over subsidieregelingen
Heeft u vragen over subsidieregelingen met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen?
Dan kunt u terecht bij het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket voor gratis informatie en onafhankelijk advies. Doe de subsidiecheck via www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen en u krijgt alle nodige informatie toegestuurd.

Gratis en onafhankelijk energieadvies
Overal in Noord-Holland wordt het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket ingezet om bewoners van A tot Z verder te helpen bij het verduurzamen van de woning.
U kunt er terecht voor al uw vragen over: duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken, subsidieregelingen en betrouwbare uitvoerende bedrijven.
Ga voor meer informatie naar de website: www.duurzaambouwloket.nl of stel uw vraag aan een adviseur, door te mailen (info@duurzaambouwloket.nl) of te bellen (072 – 743 39 56).

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn