07 juni 2017

Ruimtelijke plannen verdienen een goed advies

Het Jaarverslag 2016 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) gaat in op de belangrijkste onderwerpen en aandachtspunten in ruimtelijke plannen die in 2016 om advies en een besluit vroegen. De ARO is een onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten adviseert over de kwaliteit van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met grote impact op het landschap. De commissie bestaat uit deskundigen met een brede kennis op het gebied van onder andere stedenbouw, landschap en cultuurhistorie. Doordat de ARO advies uitbrengt in een vroeg stadium van nieuwe ruimtelijke initiatieven en daarbij ook kijkt naar de samenhang met andere ontwikkelingen, kan de ARO sturen op kwaliteitsverbetering. Dit betekent winst voor alle bij het plan betrokken partijen. Het jaarverslag 2016 van de ARO is uitgebracht in de vorm van een online magazine. 

Ruimtelijke kwaliteit is een van de speerpunten van het beleid van de provincie Noord-Holland. Dat beleid ligt vast in de provinciale structuurvisie

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn