08 juni 2017

Benieuwd hoe uw gemeente het doet?

Een filmpje op Youtube geeft uitleg over de toezichthoudende taak van de provincie. 

Gedeputeerde Jack van der Hoek: “Het toezicht zet de gemeenten aan om hun wettelijke taken goed uit te voeren. Wij investeren veel in de contacten met de gemeenten en blijven daarnaast ook kritisch kijken naar onze eigen aanpak. Gebleken is dat er meer behoefte is aan inzicht in beoordelingsresultaten. Dat is de reden dat de gegevens vanaf nu op de website gepubliceerd worden.”

De resultaten van de beoordelingen uit 2016 zijn nu te zien op de website Interbestuurlijk Toezicht.

De provincie houdt actief toezicht op vier onderwerpen: financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht ruimtelijke ordening en huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.
Op basis van de beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. Indien nodig kan de provincie slechte besluiten ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. Uit de beoordeling 2016 blijkt dat de provincie het toezicht heeft moeten verscherpen voor 13 Noord-Hollandse gemeenten.

Bron: Nieuws provincie Noord-Holland

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn