02 juli 2017

Zet uw dorp op de kaart bij politieke partijen - tips!

Kies uw momenten

 Er zijn vijf belangrijke momenten waarop u kans hebt om de partijen te beïnvloeden.

·         Schrijven verkiezingsprogramma, selecteren kandidaten: zomer, herfst 2017

·         Campagne: januari – 21 maart 2018

·         Verkiezingsdag: 21 maart 2018

·         Onderhandelingen voor het collegeakkoord: vanaf 21 maart

·         Uitvoering van het collegeakkoord: vanaf vaststelling in de gemeenteraad, medio 2018

Alle periodes zijn belangrijk. Als kenner van het platteland kunt u in elke periode de belangen van uw dorp onder de aandacht brengen.

 

Ga in gesprek en andere tips

 Wilt u er écht werk van maken? Dan geven we u de volgende tips.

·         Zoek samenwerking met andere lokale organisaties (samen sta je sterker).

·         Bespreek met uw bestuur en met actieve bewoners welke thema’s u belangrijk vindt.

·         Probeer in gesprek te komen met de programmacommissies van verschillende politieke partijen.

·         Wees positief en zorg voor goede contacten.

·         Geef informatie die correct en toetsbaar is.

·         Breng uw politieke netwerk – wie zijn lid van welke partij? - in kaart en benut het.

·         Reageer op conceptpartijprogramma’s. 

·         Zoek zelf de publiciteit over voor u belangrijke thema’s.  


Gebruikt u deze kans om op te komen voor uw dorpshuis en dorp. Het platteland is immers volop in beweging.

 

Dorpswerk Noord-Holland lobbyt ook

Ook als vereniging laten we van ons horen. Wij sturen aan alle griffiers van de gemeenteraden in Noord-Holland een brief waarin we aandacht vragen voor de ontwikkelingen in dorpen en op het platteland, zoals krimp, bereikbaarheid van kleine kernen, de noodzaak voor snel internet, behoud basisvoorzieningen – het dorpshuis! – de inzet van dorpsraden en andere bewonersinitiatieven voor de leefbaarheid en vitaliteit, kortom steun voor een sterk platteland. 

Aan alle dorpsraden en dorpshuizen zullen we - in kopie - dezelfde brief sturen en hen vragen de inhoud te gebruiken in de eigen lobbyactiviteiten.  

 

Kijk ook bij een ander

Ook andere (vrijwilligers)organisaties zijn bezig met lobby. Kijk eens op www.nov.nl (lobbytoolkit) of op www.kbo-pcob.nl/gemeenteraadsverkiezingen/  en laat u inspireren.                                                                         

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn