06 juli 2017

Raadpleeg de kenners van het platteland

Onderstaande brief is op 6 juli naar alle raadsfracties gestuurd van gemeenten met dorpsraden en/of dorpshuizen

Geachte raadsleden,

Natuurlijk weet u dat het platteland zijn eigen kracht en zorgen kent. Waar initiatieven rond duurzaamheid, wonen en zorg ontstaan en kerkgebouwen eendrachtig worden omgevormd  tot multiculturele accommodaties. Waar wordt geknokt voor het behoud van basisvoorzieningen als de school, speeltuin, buurtbus en dorpshuis. Actieve dorpsbewoners, vrijwilligers pur sang, zorgen dat plannen worden gesmeed, activiteiten worden georganiseerd en besturen worden bemenst. Levendige dorpen zijn trotse dorpen. Deze kenners van het platteland zijn uitstekende informanten van lokale politici.

Dorpswerk Noord-Holland

Sinds dit jaar bestaat Dorpswerk Noord-Holland. Ontstaan uit de bekende Vereniging van Kleine Kernen en het actieve Platform Dorpshuizen. Bij ons is het merendeel van de ruim 130 Noord-Hollandse dorpsraden en de 132 dorpshuizen aangesloten. En we groeien nog steeds. We maken deel uit van een krachtig landelijk netwerk van dorpen en platteland.

Belangenbehartigers

Wij zijn de belangenbehartigers van de actieve vrijwilligers in dorpshuizen, dorpsraden en bewonersinitiatieven in Noord-Holland. Wij steunen hen met raad en daad: informatie, advisering en kennisdeling. We maken met hen dorpsvisies, WMO-scans, onderneming-plannen en kwaliteitszorgsystemen. Nieuwe initiatieven helpen we op weg.  

Meer informatie over actuele ontwikkelingen op het platteland?

Wilt u meer weten over wat dorpsraden beweegt en wat de zorgen zijn van dorpshuis-besturen? Ga dicht bij huis te rade bij de actieve bewoners. U kent ze ongetwijfeld. Ook kunt u bij ons terecht. Kijk op www.dorpswerknh.nl of raadpleeg een van onze adviseurs: Anita Blijdorp, dorpen@dorpswerknh.nl of Jaap de Knegt, dorpshuizen@dorpswerknh.nl. Met hun informatie kunt u een afgewogen standpunt bepalen.

We wensen u veel succes met het maken van uw verkiezingsprogramma.

Met een vriendelijke groet,

Nico Bijman, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland                                                 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn