05 september 2017

Geeft u het platteland een stem in reizigersadviesraad Rocov-NH?

Reizigersadviesraad rocov-nh

Het Rocov-NH is een organisatie van vrijwilligers die een bij wet geregelde taak vervult: namens de reizigers adviseren over het openbaar vervoer in Noord Holland. 

De Provincie Noord-Holland en Connexxion zijn op grond van de Wet Personenvervoer 2000 verplicht alle voorgenomen wijzigingen van tarieven, routes en dienstregelingstijden voor advies aan het Rocov-NH voor te leggen en met deze adviezen rekening te houden. 

Het advies moet gevraagd worden op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Over andere onderwerpen kan het Rocov-NH ongevraagd adviseren. Het adviesrecht geldt alleen voor het door de Provincie Noord-Holland aanbestede openbaar vervoer.

Perspectief van het platteland

Dorpswerk Noord-Holland vindt het belangrijk dat in de adviezen het perspectief en de belangen van plattelandsbewoners naar voren komen.

Van leden wordt ook verwacht dat ze meedenken over onder andere voorstellen die Connexxion doet over routes, dienstregeling, tarieven, al of niet aandoen van dorpen door een lijnbus, instellen van een buurtbus of overstapper. Over al deze onderwerpen neemt de provincie pas een besluit als het Rocov-NH daarover heeft geadviseerd.

Wij komen graag in contact met personen die kennis van en affiniteit hebben met het openbaar vervoer op het platteland en die namens onze vereniging mee willen doen met de rocov. 

Voor de drie regio's waar rocov-nh actief is, zoeken wij vrijwillige adviseurs; voor elke regio één

  • regio Noord-Holland Noord
  • regio Haarlem/IJmond
  • regio Gooi- en Vechtstreek

Elke regionale adviesraad komt zeven keer per jaar bij elkaar. Een onkostenvergoeding is beschikbaar. Meer informatie over doelstelling, werkwijze, onderwerpen, de agenda op rocov-nh.nl 


Belangstelling? Geef het door! 

U kunt uw belangstelling melden via dorpen@dorpswerknh.nl 

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn