07 juni 2016

Leden ondersteunen fusieplannen

Dorpswerk Noord-Holland is de werknaam waaronder PDNH en VvKkNH de plannen voor een fusie verder vorm willen gaan geven de komende maanden. Met Dorpswerk Noord-Holland willen beide organisaties de krachten van ruim 130 dorpshuizen en dorpsraden bundelen. We willen een platform zijn voor kennis, inspiratie en uitwisseling voor allerlei initiatieven voor een leefbaar platteland. Onze leden werken al jaren actief aan wat nu de participatiesamenleving heet. We willen als Dorpswerk Noord-Holland dit werk op een stevige manier kunnen blijven ondersteunen.

Afgelopen woensdag presenteerden beide organisaties op goed bezochte ledenvergaderingen hun samenwerkingsplannen aan hun leden. Hoewel PDNH als stichting formeel geen akkoord hoeft te vragen van de aangesloten dorpshuizen, hebben deze op de jaarvergadering de fusieplannen wel onderschreven. De Algemene Ledenvergadering van VvKkNH was ook positief over de plannen om samen op te trekken en het traject naar fusie verder in te gaan.

Het streven is om per 1 januari te fuseren. Tot die tijd zullen beide organisaties in een personele unie als één bestuur optrekken. Nico Bijman is in de Algemene Ledenvergadering van VvKkNH benoemd tot voorzitter van deze personele unie. Met deze benoeming komt een einde aan het interim-voorzitterschap van Maurice Veeken. In de komende maanden wordt al een gezamenlijke website en nieuwsbrief gelanceerd. Beide organisaties zullen in het najaar een nieuwe vergadering beleggen om tot fusie te besluiten.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn