22 september 2017

Provincie: meer geld voor collectieve zelfbouw

De provincie doet dit omdat zelf oude panden verbouwen meer kosten met zich meebrengt dan zelf nieuwe woningen bouwen. Bijvoorbeeld de kosten om te komen tot een goed plan of ontwerp, of extra sloopkosten.

Omvormen of sloop

Het extra geld is bedoeld voor het omvormen van bestaande gebouwen tot woningen, of voor sloop met daarna nieuwbouw. Met de nieuwe regeling kunnen zelfbouwgroepen maximaal € 13.000,- subsidie aanvragen voor het opstellen van een projectplan. Ook is een renteloze lening beschikbaar van maximaal € 220.000,- voor het opstellen van een programma van eisen, ontwerp of bestek. De subsidie of lening kan ook worden ingezet om deskundige procesbegeleiding in te huren.

Nieuwbouw 

Er is ook subsidie beschikbaar voor collectieve zelfbouw in de nieuwbouw. De subsidiebedragen hiervoor zijn gelijk gebleven.

Meer informatie staat in het Loket Subsidies van provincie Noord-Holland onder de Subsidieregeling Collectieve Zelfbouw.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn