26 oktober 2017

Herbestemming kerken

Welk dorp heeft er niet een staan? Een mooie kerk die vraagt om een nieuwe bestemming. Als restaurant, cultureel centrum, atelier of winkel. In Noord-Holland wachten tientallen kerken, maar ook andere grote historische bouwwerken, op een nieuwe eigenaar of club vrijwilligers die ze wil omarmen. Ook onder de leden van Dorpswerk NH zijn ze te vinden. Zoals het mooie kerkje van Oudendijk dat niet alleen gebruikt wordt voor culturele activiteiten, maar ook een ontmoetingsfunctie heeft. Dorpswerk NH denkt mee hoe dit ingevuld kan worden.

De Provincie Noord-Holland vindt het vinden van een herbestemming van gebouwd erfgoed, zoals kerken, belangrijk. Omdat ze vaak beeldbepalend zijn of omdat warme emoties eraan verbonden zijn. Peter Oussoren is als Loods Herbestemming Monumenten van de Provincie Noord-Holland een echte ambassadeur van (de intrinsieke waarde van) gebouwd erfgoed. Hij treedt op als verbinder tussen eigenaren en initiatiefnemers. Peter is een vastgoedjurist met een passie voor gebouwd erfgoed en met ervaring aan zowel de publieke als de private kant. Hij heeft veel complexe herbestemmingstrajecten begeleid, zoals het Vuurtoreneiland in Amsterdam, het Liniemuseum Fort bij Vechten en de Rietveldkerk in Uithoorn. Zijn expertise is vooral gericht op het mogelijk maken van herbestemming vanuit exploitatieve en financiële kant. Is er in uw dorp een gebouw dat deze aandacht verdient? 

Zie: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Projecten/Loods_herbestemming_monumenten

Kijk ook op https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Herbestemming_en_monumenten

Kerk Oudendijk

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn