01 december 2017

Dorpsontmoetingspunt Petten is 100 procent burgerinitiatief

Opening 2014

Dorpsontmoetingspunt Petten: warm (t)huis voor ouderen

Rolf Klant, voorzitter van Dorpsraad Petten, bracht in 2012 een groep mensen bij elkaar. Connie Kleimeer was er bij. “Ouderen in Petten waren voor hulp of aanspraak afhankelijk van buren, de thuiszorg of kinderen. Hier is geen verzorgingshuis. We zagen onze ouderen vereenzamen. Petten is geen levendig dorp, er is weinig horeca, als badplaats niet echt ontwikkeld en de vergrijzing is groot. Rolf zei: de gemeente wil dat we zelf meer ondernemen; de participatiesamenleving. Wat kunnen wij doen?

We waren die avond met vijftien mensen en wisten al snel dat er iets voor ‘onze oudjes’ moest komen. We wilden iedereen in Petten erbij betrekken, dit onderwerp was immers een knelpunt voor het hele dorp. Met een enquête zijn we toen langs de deuren gegaan. Help je mee? Wat vind jij? Honderd mensen reageerden; dat is 34% van de inwoners. Veel mensen gaven zich op als vrijwilliger. Een ouderensoos leek iedereen belangrijk. We begonnen al snel in de kerk, die toch leeg stond, en vanaf april 2014 in het voormalig VVV-gebouw midden in het centrum. Vanaf dag één is deze plek wat we wilden: een warme ontmoetingsplek voor ouderen.”

Dorpsraad Petten initiatiefnemer, stichting DOP doet de klus

Connie werd voorzitter van de nieuwe stichting Dorps Ontmoetings Punt Petten, afgekort DOP. Karel Adema is secretaris. Karel: “Dit soort processen gaan meestal langzaam maar nu ging het snel. De Dorpsraad nam het initiatief. Dat was cruciaal. Hun verhaal was goed. De wethouder voor sociaal domein stond ook achter ons. Die begreep ons verhaal. Toen we hoorden dat de VVV failliet was, hebben we direct bij hem aan de bel getrokken. Dit gebouw is namelijk precies wat nodig was: een mooie grootte, midden in het dorp en heerlijk licht. Natuurlijk waren er tegenkrachten. Vastgoedambtenaren die het gebouw wilden verkopen. Die niet begrijpen wat een dorp nodig heeft. Maar we waren niet te stoppen.”

Dorps Ontmoetings Punt plus

Het gebouw fungeert niet alleen als ontmoetingspunt voor ouderen, maar ook als VVV. Verder is er een cursusruimte en een kleine kamer wordt verhuurd aan de trombosedienst en een logopediste. Stichting DOP huurt voor een schappelijke prijs van Sebap – Stichting Exploitatie en Beheer Accommodaties Petten - die namens de gemeente opereert. Connie: “We krijgen subsidie en verder hebben we inkomsten uit de verhuur en horeca. We redden het. Wekelijks komen er zo’n 50 ouderen. Sommige drie keer per week voor een bakkie koffie.

Toen we onlangs met twee bussen ouderen naar de vernieuwingen van onze kust gingen kijken en men terug kwam ging het vooral over de gezelligheid van samen op pad zijn. Bij elkaar zijn en lekker kletsen is wat we allemaal nodig hebben.” Behalve het af en toe organiseren van een uitstapje bieden de DOP-vrijwilligers ook hulp bij het invullen van formulieren, zoals voor toeslagen. Connie: “Ik heb een cursus gevolgd voor Vrijwillige Onafhankelijke Adviseur, VOA. Hierdoor kan ik ouderen helpen bij alledaagse vragen over wet-en regelgeving. We vinden het belangrijk dat we onze bezoekers dit extra in het dorp kunnen bieden. Overigens komt er ook een proef van 3 maanden, waarbij medewerkers van het gemeentelijk Sociaal Wijkteam op de koffieochtenden informeel aan tafel aanschuiven. Bedoeld om na te gaan wat ouderen nodig hebben.”  www.doppetten.nl

500 burgerinitiatieven in welzijn, zorg en wonen

DOP Petten is een van de 500 burger- en bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen in Nederland. De Pettemers namen de handschoen op en dragen zo bij aan een nieuwe manier om de zorg voor kwetsbare inwoners op een duurzame wijze te organiseren.

De 500 burgerinitiatieven staan model voor de betrokken samenleving rondom de kwetsbare medemens. Zorgcoöperaties, stadsdorpen, hoe ze ook mogen heten, schieten als paddestoelen uit de grond. Zij nemen het heft in eigen hand.

Burgerinitiatieven leveren meer kwaliteit tegen lagere kosten vanuit een nieuwe vorm van gemeenschapszin en democratie. Maar ze lopen nog tegen te veel belemmeringen en weerstand aan. Daarom organiseert het netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), op 12 december 2017 een verkenning in Obdam. Doel van de avond is het verzamelen van successen en knelpunten die bewonersinitiatieven in zorg, welzijn en wonen in hun dagelijkse praktijk tegenkomen.

Meer over 12 december en aanmelden

Het DOP was een van de vier Noord-Hollandse genomineerden voor de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs. Benieuwd wie dat nog meer waren? Kijk op http://www.lvkk.nl/nieuws

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn