16 november 2017

Provincie steunt Noord-Hollands Plattelandsparlement 2018

 

Zo’n 30 mensen, Staten leden, dorpshuis bestuurders, leden van dorpsraden en bestuur en medewerkers van Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, waren woensdag naar het Waarlands Dorpshuis gekomen om elkaar te informeren over knelpunten, maar vooral over de succesvolle burgerinitiatieven uit de regio. 

Iedereen luisterde geïnteresseerd naar acht sprekers van dorpsinitiatieven die het platteland voor jong en oud leefbaar houden. Aan voorzitter Nico Bijman bood Joke Geldhof deze ochtend het bedrag van € 15.000 voor het organiseren van het Noord-Hollands PlattelandsParlement 2018


Werkbezoek Gedeputeerde Joke Geldhof aan Waarlands Dorpshuis
foto Wil Spanjer

Supermarkt of woningen goed voor de leefbaarheid

Ruud Bakker en Maikel Gielens, voorzitters van de Dorpsraad Waarland en het Waarlands Dorpshuis vertelden over hoe beide organisaties ontwikkelingen in het dorp van 2500 inwoners goed in de gaten houden. En ook samen initiatieven nemen en volhouden als het wat langer duurt. Zelfs, in de woorden van Ruud Bakker "als er tien jaar sleuren aan een initiatief nodig is" voor een vestiging van supermarkt DEEN en, en van recenter datum een woonproject.

Ruud Bakker: “Het is een keten van omstandigheden en concrete voorzieningen. De aanwezigheid van een supermarkt zorgt ervoor dat mensen hier willen komen wonen. Daarnaast gaat het lukken om in drie jaar tijd acht woningen voor jongeren uit Waarland te realiseren in de zogenaamd CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Samen met de gemeente onderzoeken we nu of een sporthal haalbaar is. We willen allemaal dolgraag dat de jeugd hier blijft wonen.”

Andere sprekers toonden aan dat met doorzettingsvermogen het mogelijk is om een ‘thuishuis’ voor alleenstaande ouderen, glasvezel voor snel internet of efficiënte samenwerking tussen zorginstellingen te realiseren. Waarbij steun van de gemeente altijd onontbeerlijk blijkt. En stimuleringsgeld voor onderzoek, zoals bij het CPO-project, van de provincie een zetje in de goede richting is. voorzitter van het dorpshuis Maikel Gielens en Gedeputeerde Joke Geldhof tijdens het
werkbezoek en de rondleiding door het dorpshuis. 
foto Wil Spanjer

Met een dorpsvisie een stip aan de horizon zetten

Nico Bijman, voorzitter van Dorpswerk, belangenbehartiger van zo’n 250 dorpsraden, dorpshuizen en andere burgerinitiatieven benadrukte het. “Het voorbeeld van Waarland is een goede illustratie van wat leeft in tal van andere Noord-Hollandse dorpen. In Westzaan, Oosthuizen of Nibbixwoud, overal zijn bewoners bezig met zelf sturing geven aan de door hen gewenste ontwikkelingen en wensen.

Vereniging Dorpswerk helpt bij het zetten van een stip aan de horizon door dorpen te begeleiden bij het maken van een dorpsvisie of dorpsagenda. Wat komt erop ons af? Hoe zien wij ons dorp over tien, twintig jaar? Wat vinden wij zelf hoe het goed werken, wonen en leven is ons dorp? Bespreek dat met elkaar. Hoe je tot een visie komt en plannen voor de uitvoering, bij dat proces kunnen wij helpen. Er is ontzettend veel kennis bij al die actieve bewoners en de besturen van dorpshuizen en dorpsraden. Via bijeenkomsten zorgen we ervoor dat die kennis in Noord-Holland gedeeld wordt.”

 

Omgevingswet

Gedeputeerde Joke Geldhof zei al die initiatieven zeer te waarderen. “Het grootste deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is platteland. Door schaalvergroting en fusies ontstaan steeds meer gemeenten met veel kleine kernen. Een organisatie als Dorpswerk die initiatieven van actieve dorpsbewoners ondersteunt, is erg nuttig.

Voor de toekomst van het platteland moeten ontwikkelingen in samenhang gezien worden. Ook in relatie tot de centrumsteden. De bedoeling van de nieuwe omgevingswet is dat overheden beter aansluiten bij leefomgeving van mensen, dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen soepeler gaan verlopen. Maar dit betekent wel een cultuuromslag bij overheden, bij ons allemaal. Heel goed dat het Noord-Hollands Plattelandsparlement 2018 daar aandacht aan gaat besteden.”  Bij Dorpswerk zijn de voorbereidingen voor een Noord-Hollands Plattelands Parlement (NHPP2018) inmiddels in gang gezet. 

Aan het eind van de bijeenkomst nodigde Rens Cappon, vice voorzitter van Dorpswerk Noord-Holland, mevrouw Geldhof uit voor een volgend bezoek aan het mooie Noord-Hollandse platteland. Hij overhandigde haar een Concertbon in een van de prachtige kerkjes waar dankzij dorpsbewoners ook van cultuur te genieten is.

Rina de Rooij, namens de aanwezige Statenleden van de Commissie Ruimte, Wonen en Water, bedankte Dorpswerk Noord-Holland voor dit geslaagde werkbezoek. "Het was informatief, inspirerend en leuk. Dank dat jullie ons uitgenodigd hebben."


Nico Bijman (Dorpswerk Noord-Holland) en Joke Geldhof tijdens het werkbezoek
aan Waarland.
foto Wil Spanjer

Lees ook het artikel in het Schager Weekblad van 17 november 2017 

En het artikel in het NHD, 16 november 2017

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn