12 december 2017

Dorpswerk Noord-Holland zoekt een zelfstandig professional als adviseur

Dorpswerk Noord-Holland ondersteunt dorpsgemeenschappen en dorpshuizen binnen de provincie Noord-Holland bij het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang. 

Onze doelstelling is: Het op onafhankelijke wijze ondersteunen en behartigen van de belangen van aangesloten dorpshuizen, dorpen en buurtschappen en dorpsbelangenorganisaties in de provincie Noord-Holland, gericht op het voortbestaan en het behoud, en zo mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid van die gemeenschappen.

Lees hier meer informatie over Dorpswerk Noord-Holland

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland zoekt een zelfstandig professional als adviseur

De adviseurs adviseren dorpsraden, besturen van dorpshuizen en gemeenten. We werken met een jaarlijks activiteitenplan van 560 uur, waarvan de twee adviseurs beide circa de helft uitvoeren. Onderdelen voor 2018 zijn: advies en ondersteuning, kennisdelingsbijeenkomsten, actueel houden Vraagbaak dorpshuizen, PlattelandsParlement, info en online kennisdelen, landelijke contacten, fondswerving en voorbereiding en ondersteuning van bestuursactiviteiten.
Daarnaast werken we aan projecten. In 2018 richt de focus zich op uitbreiding van ondersteuning aan dorpen/gemeenten op het gebied van participatietrajecten en leefbaarheidsplannen.
De adviseurs zijn zelfstandigen die het activiteitenplan in opdracht van het bestuur uitvoeren. Zij werken vanuit hun eigen werkplek. De Provincie Noord-Holland subsidieert Dorpswerk Noord-Holland in de periode 2016 t/m 2019 voor het activiteitenplan.

Wij zijn op zoek naar een adviseur die als zelfstandig professional ons activiteitenplan 2018 zelfstandig kan uitvoeren. Aanvang zo snel als mogelijk.

Kerntaken 

 1. Informeren en adviseren van de vrijwilligers die lid zijn van een dorpsraad, dorpsinitiatief of dorpshuisbestuur in Noord-Holland.
 2. Organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten, cursussen en workshops.
 3. Schrijven en redigeren van artikelen voor de Nieuwsbrief, de website, sociale media en brochures.
 4. Deelnemen aan relevante netwerken.
 5. Het bedenken, aanvragen en uitvoeren van projecten.
 6. Adviseren van het bestuur van Dorpswerk Noord-Holland.

Functie eisen

 1. (minimaal) HBO werk- en denkniveau.
 2. Kennis van en/of ervaring met het werk van dorpsraden en andere burgerinitiatieven.
 3. Kennis van en/of ervaring met het besturen en beheren van een dorpshuis.
 4. Ervaring met het werken met vrijwilligers.
 5. Bekendheid met projectmatig werken.
 6. In het bezit van auto en rijbewijs.

Jouw kwaliteiten  

 1. Dienstverlenend: In staat om zich in te leven in- en te reageren op de behoefte van de leden en een hoge kwaliteit te leveren.
 2. Organisatievermogen: In staat zijn om activiteiten en werkzaamheden te plannen en te organiseren.
 3. Communicatief vermogen: Op een heldere manier mondeling en schriftelijk kunnen communiceren; in staat zijn essentie uit gesproken woord te halen en een ander stimuleren zijn boodschap over te brengen, op een heldere gestructureerde manier informatie aan een groep overbrengen. Je hebt affiniteit met PR & communicatie via sociale media.
 4. Zelfstandigheid: Is in staat zelfstandig werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven.
 5. Resultaatgericht: Gedreven zijn concrete doelen en resultaten te bereiken.
 6. Probleem analytisch en oplossend vermogen: In staat zijn om complexe vraagstukken of moeilijke situaties te analyseren en oorzaak en gevolg te onderkennen. In staat zijn praktische oplossingen voor concrete vraagstukken te ontwikkelen.
 7. Relatiebeheer: Het op constructieve wijze aangaan en onderhouden van relaties. Heeft gevoel voor organisatorische en maatschappelijke verhoudingen en omgangsvormen. 

Reageren?

Ben jij de adviseur die wij zoeken? Stuur dan uiterlijk vrijdag 5 januari je motivatiebrief en CV naar voorzitter@dorpswerknh.nl. Planning is om de gesprekken in januari plaats te laten vinden en in februari tot een afronding van de procedure te komen.

Heb je vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met adviseur Anita Blijdorp (alleen 's avonds bellen tussen 19 en 20 uur), M 06 13 30 54 03;  of adviseur Jaap de Knegt: M 06 4035 3030.
 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn