18 januari 2018

Komen alle groepen inwoners in uw dorpshuis? Vind het antwoord in de Wmo-scan

De Wmo-scan is een instrument waarmee dorpshuisbesturen kunnen vaststellen welke van hun huidige activiteiten aansluiten bij de Wmo. De scan maakt de doelgroepen van de Wmo zichtbaar en inspireert om na te denken over activiteiten voor die groepen waarvoor in het dorpshuis nog geen aanbod is. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking. Ook verbindingen tussen groepen mensen krijgen aandacht.

De Wmo-scan bestaat uit 3 onderdelen. Download ze hier.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn