29 januari 2018

Organisatie vierde Plattelands Parlement uit de startblokken

23 november 2018 gaan de deuren van het gemeentehuis Drechterland open voor dorpsraden, voor besturen van dorpshuizen en voor allerlei andere dorpsorganisaties. Al deze burgerinitiatieven werken aan de sociale samenhang, vitaliteit en leefbaarheid van hun kleine kernen, dorp of het platteland in brede zin. 

Statenverkiezingen in het vooruitzicht 

Het Noord-Hollands PlattelandsParlement 2018 (NHPP2018) is hét evenement waar burgerinitiatieven leren van elkaar; kennis delen; elkaar inspireren. Deze middag is, met de Statenverkiezingen in maart 2019 in het vooruitzicht, dé plek waar actieve burgers in gesprek gaan met beleidsmakers en politici. In het programma zal volop aandacht zijn voor actuele thema's en inspirerende initiatieven voor...

  • duurzaamheid: energiebesparing, energietransitie, circulaire economie 
  • welzijn, zorg en wonen: nieuwe woonvormen, ontmoetingsruimtes, de actie-agenda van Nederland Zorgt voor Elkaar 
  • veranderende rol voor dorpshuizen, Wat voor dorpshuis willen we zijn? 
  • Democratische uitdagingen: lastige inwoners of lastige overheid? Wat kan beter in Samen sturen?
  • Nieuwe vormen van burgerinitiatief, uitkomsten en follow up van een onderzoek uitgevoerd door RU Utrecht in opdracht van Landelijke Vereniging van Kleine kernen
  • Participatie in tijden van Omgevingswet 
  • Jongerenparticipatie, hoe zijn jongeren bezig met de leefomgeving? 
  • Hoe organiseren we betere bereikbaarheid? digitaal en fysiek. 
  • Woningbehoefte, woningbouw. Wat speelt waar? Voorbeelden van CPO-projecten. Voorbeeld plan Dorpsherstel De Rijp; initiatieven met en voor senioren, concept Thuishuis in Winkel;  
  • Herbestemming van cultureel erfgoed in dorpen en op het platteland.

Provincie steunt NHPP2018

Provincie Noord-Holland steunt de organisatie van het evenement met een bijdrage van 15 duizend euro. Gedeputeerde Joke Geldhof tijdens haar werkbezoek aan Dorpswerk Noord-Holland in Waarland (15 november 2017): “Nog steeds is een groot deel van Noord-Holland platteland. Door schaalvergroting en fusies ontstaan steeds meer gemeenten met veel kleine kernen. Een PlattelandsParlement waar initiatieven van actieve dorpsbewoners zichtbaar worden, is erg nuttig."  Gemeente Drechterland stelt het gemeentehuis beschikbaar en verzorgt de catering.

Meer over het PlattelandsParlement

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn