26 februari 2018

Brood en Spelen. Ontwerpprijsvraag platteland

Veranderingen op het platteland

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, die nu vragen om voorbereiding en actie. Er liggen grote kansen, maar ook stevige uitdagingen: klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie, illegale activiteiten en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan.

Brood en Spelen

Deze ontwikkelingen zijn voor het College van Rijksadviseurs de aanleiding voor ’Brood en Spelen’. Het doel van de prijsvraag is experimenteer- en denkruimte te scheppen in een omgeving waar sectoren en ontwikkelingen elkaar in de greep lijken te houden en innovaties niet tot stand lijkt te komen. Met Brood en Spelen wil het College van Rijksadviseurs met de combinatie van de creativiteit van ontwerpers en het pragmatisme van grondeigenaren, ondernemers en initiatiefnemers kansrijke en innovatieve ideeën creëren voor waardevolle vernieuwing op het platteland.

Naar website Rijksoverheid > Brood en spelen 

brood-en-spelen-272x173

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn