13 maart 2018

Nieuwe modelovereenkomsten verpachten in de VRAAGBAAK

Een bestuur van een dorpshuis, buurthuis of gemeenschapshuis kan verschillende vormen kiezen voor de exploitatie van de horeca. Globaal gaat het om beheer door vrijwilligers, betaald beheer of verpachten. In het onlangs geactualiseerde artikel Beleidskeuze barexploitatie vindt u welke aspecten bij die keuze een rol spelen.
Bij verpachting wordt de exploitatie van het horecadeel, of soms de hele accommodatie, tegen betaling van een vergoeding aan een ondernemer overgedragen. De pachter gaat de exploitatie voor eigen rekening en risico voeren. Het bestuur wordt verhuurder van het gepachte deel. U leest er meer over in het geactualiseerde artikel Verpachten, dat  tevens drie gloednieuwe modelovereenkomsten als bijlage bevat. Wanneer uw dorpshuis al is verpacht dan is het aan te raden uw huidige pachtovereenkomst eens te vergelijken met de nieuwe modelovereenkomsten.

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn