02 maart 2018

Magazine Democratie: Door de bril van de inwoners

De meeste bewonersinitiatieven zijn op hun eigen manier democratisch. Zij passen democratische waarden toe maar gebruiken daarvoor andere taal en vooral ook andere methoden dan de overheid.  
Om een werkelijke partner te kunnen zijn voor bewonersinitiatieven moeten overheden beter leren kijken door de (democratische) bril van bewoners. Als de overheid eenzijdig haar eigen democratische meetlat gebruikt, worden de waarden van bewonersinitiatieven tekortgedaan. Wat weer afbreuk doet aan de eigenheid van het initiatief.

Interviews met dorps- en wijkorganisaties

Dit is de voorlopige uitkomst van het kennisdossier dorps- en wijkdemocratie, onderdeel van het programma Democratic Challenge. Kennismakelaars Ben van Essen en Guido van Enckevort interviewden dorps-en wijkorganisaties die bezig zijn met experimenten. Zij organiseerden dialoogbijeenkomsten en leerkringen. De resultaten zijn vastgelegd in het  magazine Dorps- en wijkdemocratie, Door de bril van de inwoners. De vele praktijkvoorbeelden laten zien dat er veel beweging is rond dorps- en wijkdemocratie.

Direct naar alle publicaties op de website Democratic Challenge

 

Versterken en vernieuwen lokale democratie 

De lokale democratie is voortdurend in beweging en er wordt op verschillende plekken gewerkt aan het versterken en vernieuwen ervan. Op de site Lokale Democratie staan meer goede voorbeelden, instrumenten.  Deze website is een gezamenlijk initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn