15 maart 2018

Gemeente Schagen introduceert in 4 dorpen gebiedscoördinator

Burgemeester Marjan van Kampen: “de overheid verwacht van inwoners dat ze initiatieven ontplooien, en dat willen veel mensen best, maar we krijgen ook signalen dat mensen daar wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken, of dat het ze te lang duurt voor ze antwoord hebben op vragen die ze aan de gemeente stellen. Daar zoeken we een oplossing voor. Ik denk dat de gebiedscoördinatoren hierin veel voor de mensen kunnen betekenen.”

Spijkers met koppen

De gebiedscoördinatoren hebben een uitgebreid netwerk binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Als een inwoner een initiatief wil ontplooien om de leefbaarheid van zijn buurt of dorp te vergroten, kan de gebiedscoördinator zorgen dat de juiste mensen met elkaar in contact komen, de juiste procedures in gang worden gezet, de juiste expertise erbij wordt gehaald.

“Zij slaan Spijkers met koppen,” vat van Kampen samen, “Zo kunnen inwoners hun initiatieven sneller, beter en in verbinding met de omgeving realiseren.” De komende weken gaan de gebiedscoördinatoren zich voorstellen in ‘hun’ dorpen, zodat de inwoners hen makkelijk weten te vinden. Als de werkwijze aanslaat breidt de gemeente het aantal gebiedscoördinatoren in de toekomst mogelijk uit.

naar persbericht gemeente Schagen

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn