Bepaal zelf de toekomst van jullie dorp, maak een plan!

 

Voor dorpsraden en bewonersoverleggen:
Willen jullie een toekomstplan, kernvisie of leefbaarheidsplan maken voor jullie dorp of wijk? 

Wacht niet af, neem zelf actie voor de toekomst van jullie dorp, buurt of streek. 
Bedenk samen met bewoners wat belangrijk is voor prettig wonen, werken, leven en spelen en laat dit de gemeente weten.

Ook de komst van de Omgevingswet is een goede aanleiding om eens om tafel te gaan. Zie verderop.

LEES OOK: 5 tips bij maken van een leefbaarheidsplan, kernvisie of dorpsplan.

 

Hoe doe je dit? Een dorpsplan of leefbaarheidsplan maken? 

Veel dorpen hebben een dorpsplan, leefbaarheidsplan of zijn hiermee bezig. Je hoeft het niet alleen te doen.

Neem contact op met onze adviseur, voor tips, voorbeelden of begeleiding bij een traject 'Dorpsplan maken'.

Renske Keur
E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl

mob. 06 5586 3321


Wees proactief

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. Deze wet bepaalt dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet opstellen. Hierin legt de gemeente haar ambities en integrale beleidsdoelen vast voor alle het fysieke grondgebied en voor de lange termijn.

Participatie is een belangrijk onderwerp in de Omgevingswet. De wet benadrukt de proactieve rol die zowel bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven kúnnen spelen als initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte. Dit biedt kansen voor dorpsraden en ander bewonersinitiatief om zelf met plannen te komen en zo zelf meer invulling te geven aan de toekomst van dorp, buurt, streek.

LEES MEER:  inwerkingtreding Omgevingswet.


Aan de slag   

Wacht niet af, neem zelf actie in jullie dorpsgemeenschap, buurt of streek. 
Bedenk samen met de bewoners wat jullie belangrijk vinden, voor nu en voor toekomstige ontwikkelingen in de openbare ruimte en voor andere sociale initiatieven.
Zet jullie ideeën en wensen in een plan en laat dit de gemeente weten.

Adviseur dorpsraden Renske Keur gaat graag met jullie aan de slag voor deze en andere vragen

-          hoe betrek je iedereen in het dorp en buitengebied?

-          welke werkvormen en methoden zijn er voor het ophalen van ideeën?

-          waar kun je informatie ophalen die de gemeente en maatschappelijke organisaties hebben over ons dorp, ons gebied?

-          gaat zo'n plan altijd over heel het dorp? Kun je een plan maken voor een deelthema? Of voor een bepaalde buurt?

-          wat zijn handige publicatievormen van zo'n plan?

-          welke hulp kunnen we van de gemeente verwachten bij het maken van ons plan? 

 

Voorbeelden

 

Nog veel meer dorpen in Noord-Holland werken succesvol met een leefbaarheidsplan of dorpsvisie.

LEES: 5 tips bij maken van een leefbaarheidsplan, kernvisie of dorpsplan.

 

Dorpswerk denkt mee

  • Ons aanbod voor kosteloos advies loopt tot eind 2023.
  • Zowel leden als niet-leden van Vereniging Dorpswerk Noord-Holland kunnen meedoen. 
  • Na aanmelding maken we telefonisch kennis en een eerste afspraak bij jullie in het dorp.

 

Zelfwerkzaamheid

Wij verwachten zelfwerkzaamheid en tijd van jullie bij activiteiten als: consulteren van bewoners, organiseren bewonersoverleg, opzetten en uitvoeren van b.v. enquêtes, etc.

De begeleidingstijd van Renske Keur bestaat uit (gemiddeld) drie tot vier contactmomenten en/of gesprekken: start, voortgang en afronding.

 

Contact  

T: 06 5586 3321 

E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl 

Foto-Renske-knipsel
Renske Keur, adviseur dorpsraden

 

 

provNH

 


 sandorpaulus dorpsvisie kerkplein
Een tekening als samenvattend beeld van een dorpsvisie.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn