Bepaal zelf de toekomst van jullie dorp, maak een plan!

 

Voor dorpsraden en bewonersoverleggen:
Willen jullie een toekomstplan, kernvisie of leefbaarheidsplan maken voor jullie dorp of wijk? 

Wacht niet af, neem zelf actie voor de toekomst van jullie dorp, buurt of streek. 
Bedenk samen met bewoners wat belangrijk is voor prettig wonen, werken, leven en spelen en laat dit de gemeente weten.

LEES OOK: 5 tips bij maken van een leefbaarheidsplan, kernvisie of dorpsplan.

 

Hoe doe je dit? Een buurtplan, dorpsplan of leefbaarheidsplan maken? 

Neem contact op met onze adviseur.
Voor tips, voorbeelden, begeleiding bij een traject 'Dorpsplan maken'.

Renske Keur
E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl

mob. 06 5586 3321


Wees proactief

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. De wet bepaalt dat iedere gemeente een omgevingsvisie (voorheen bestemmingsplan genoemd) moet opstellen. Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de openbare ruimte vast voor de lange termijn. Participatie is een belangrijk onderwerp in de Omgevingswet. 

De wet benadrukt de proactieve rol die zowel bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen spelen als initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte.
Dit biedt kansen voor dorpsraden en ander bewonersinitiatief om zelf met plannen te komen en zo zelf meer invulling te geven aan de toekomst van dorp, buurt, streek.

LEES MEER:  inwerkingtreding Omgevingswet.


Aan de slag   

Wacht niet af, neem zelf actie voor de toekomst van de ruimtelijke ontwikkeling en sociale inititiatieven in jullie dorpsgemeenschap, buurt of streek. 
Bedenk samen met de bewoners wat jullie belangrijk vinden, zet dit in het plan en laat dit de gemeente weten.

Herkennen jullie deze vragen?

-          hoe betrek je iedereen in het dorp en buitengebied?

-          Hoe weet je zeker dat je namens je dorpsgenoten, buurt of streek spreekt?

-          Hoe werken we als gezamenlijke dorpen in één gemeente goed samen?

-          Hoe leggen we wensen en ideeën vast in een kernvisie, dorpsplan of leefbaarheidsplan? Een plan dat voor de gemeente ook goed bruikbaar is? 

Adviseur dorpsraden Renske Keur gaat graag met jullie aan de slag. 

 

Voorbeelden dorpen met een dorpsplan 

Nog veel meer dorpen in Noord-Holland werken succesvol met een leefbaarheidsplan.

LEES: 5 tips bij maken van een leefbaarheidsplan, kernvisie of dorpsplan.

 

Dorpswerk denkt mee

  • Ons aanbod voor kosteloos advies loopt tot eind 2023.
  • Zowel leden als niet-leden van Vereniging Dorpswerk Noord-Holland kunnen meedoen. 
  • Na aanmelding maken we telefonisch kennis en een eerste afspraak bij jullie in het dorp.

 

Zelfwerkzaamheid

Wij verwachten zelfwerkzaamheid en tijd van jullie bij activiteiten als: consulteren van bewoners, organiseren bewonersoverleg, opzetten en uitvoeren van b.v. enquêtes, etc.

De begeleidingstijd van Renske Keur bestaat uit (gemiddeld) drie tot vier contactmomenten en/of gesprekken: start, voortgang en afronding.

 

Contact  

T: 06 5586 3321 

E-mail: renskekeur@dorpswerknh.nl 

Foto-Renske-knipsel
Renske Keur, adviseur dorpsraden

 

 

provNH

 


 sandorpaulus dorpsvisie kerkplein
Een tekening als samenvattend beeld van een dorpsvisie.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn