Terug

Welkom in ons buurthuis / dorpshuis!

Iedereen moet kunnen meedoen en hoort erbij. Dat is wat een inclusieve samenleving beoogt. Inclusie gaat echter niet vanzelf: de persoon moet mee willen doen en de samenleving moet hier ook voor open staan.

Inclusie komt dus van twee kanten, en vraagt om een actieve inzet van iedereen. Dorpshuizen, buurthuizen als ontmoetingsplek in dorp of wijk, kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Inclusief

De laatste jaren wonen steeds meer mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen zelfstandig, ook in grotere dorpen zien we dit groeien. Een deel van hen heeft moeite om een zinvolle daginvulling te organiseren en heeft weinig contact met andere mensen.

Hoe kunnen buurthuizen of dorpscentra daarop inspelen? Hoe kom je tot een inclusief ontmoetingscentrum, waar iedereen zich welkom voelt?


Platform31 bezocht vier buurthuizen en wijkcentra

  • Weekendtref in Amersfoort
  • Het Kiemuur in Moergestel
  • +Punt Orden in Apeldoorn
  • Dorpscentrum Oegstgeest

Beheerders en bezoekers vertellen wat voor hen het buurthuis of dorpscentrum een prettige plek maakt. We vroegen ook naar wat moeilijk gaat en wat mogelijke lokale oplossingen zijn.

De beschreven ervaringen en tips helpen om het eigen ontmoetingscentrum (nog) inclusiever te maken. Extra hulpmiddel is de gesprekstool: een stripboek met thema's, om met elkaar het gesprek te voeren. 

'Wat verstaan wij onder inclusiviteit in ons dorps- of buurthuis? Hoe kunnen we zorgen dat kwetsbare mensen de weg naar het dorpshuis/buurthuis vinden en zich bij ons thuis voelen?'

Weblink

Bestel de (gratis) brochure Welkom in ons buurthuis.

Op dezelfde webpagina vindt u de Gesprekshulp voor besturen, beheerders en gebruikers. 

Cover_buurthuis-1570102726