Terug

Welke regels gelden voor een digitale ALV?

In deze periode van het jaar staan veel algemene (leden)vergaderingen gepland om daarin – onder meer – de jaarstukken goed te keuren.

Omdat als gevolg van de coronamaatregelen fysiek vergaderen met grotere aantallen deelnemers niet mogelijk is, levert dat bij veel verenigingen problemen op. Daarom is er een noodwet inwerking getreden die het tijdelijk mogelijk maakt om via elektronische middelen te vergaderen. De noodwet zal gelden tot in ieder geval 1 september 2020.

Voorwaarden  

In de noodwet staat dat het bestuur van de vereniging kan beslissen (bevoegd is) om een vergadering te houden die uitsluitend via livestream te volgen is. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. de ALV is elektronisch voor leden te volgen (via een livestream);

  2. leden kunnen tot 72 uur tevoren schriftelijk of elektronisch vragen indienen; 

  3. vragen worden uiterlijk tijdens de ALV beantwoord en op website geplaatst of via elektronisch communicatiemiddel (als dat niet lukt: geen gevolgen);

  4. het bestuur kan ook tijdens de ALV nog nadere vragen proberen te beantwoorden (als dat niet lukt: geen gevolgen); 

  5. de stemgerechtigden moeten identificeerbaar zijn;

  6. het bestuur kan bepalen dat ook voorafgaand aan ALV elektronisch gestemd kan worden.

Het bestuur mag bepalen dat de termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV moet worden gehouden (6 maanden na einde boekjaar) met vier maanden wordt verlengd. 

Doordat aan de noodwet terugwerkende kracht wordt verleend, zal de wet ook gelden voor ALV’s die tijdens de coronacrisis in aangepaste vorm al gehouden zijn.

De noodwet is tijdelijk en beoogt de periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn, te bestrijken.

Lees het persbericht van 21 april op rijksoverheid.nl

Knipsel-PC-scherm-digitaal-vergaderen
Met dank aan de collega's van de Overijsselse Vereniging voor krachtige kernen (OVKK).