Terug

Aanvullende compensatie corona door het rijk: voor dorpshuizen 17 miljoen toegezegd

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede steunpakket van € 777 miljoen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona.

Dit meldt minister Ollengren in een brief aan de 2e Kamer.  

 

Voortbestaan lokale voorzieningen  

Met het aanvullende pakket zijn ook afspraken gemaakt over het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek.

Voor buurt- en dorpshuizen is een bedrag van € 17 miljoen beschikbaar. Het is aan gemeenten hoe zij deze middelen gaan aanwenden. Na 15 september zal meer informatie gegeven worden, via de VNG aan gemeenten. 

 

Provinciale steun

In Noord-Holland loopt de uitwerking van twee moties, in mei aangenomen door Provinciale Staten (PS).

Lees ook: Miljoenen voor steun aan culturele instellingen in de regio

 

Gemeente Hollands Kroon gaat er op 3 september van uit dat ook dorpshuizen die aantoonbare schade hebben opgelopen door de coronamaatregelen een beroep kunnen doen op deze provinciale noodsteun.

Lees: In coronapotje voor Hollands Kroon zit 75-duizend euro.

 

 

Gepubliceerd op 3 september 2020.