Terug

'Herstel sociale leven gaat niet vanzelf.' Oproep aan gemeenteraden.

 

Onze vereniging schreef een brief aan alle leden van 36 gemeenteraden in Noord-Holland.


Samenvatting

Leden van de gemeenteraad:

Gemeenschappen hebben 2 jaar corona achter de rug. Herstel en versterken van het sociale leven gaat niet vanzelf. Benut de extra provinciale middelen, alleen gemeenten kunnen aanvragen.

Wij vragen u bij uw college van b en w te informeren naar de stand van zaken wat betreft de Uitvoeringsregeling Versterken Maatschappelijke Structuur.

Er is geld voor o.a. activiteiten die structureel bijdragen aan: 

  1. faciliteren, herstellen of vernieuwen van ontmoetingen tussen personen van alle leeftijdsgroepen;
  2. de financiële gezondheid van maatschappelijke organisaties voor de toekomst; of 
  3. het versterken of innoveren van de inzet van vrijwilligers. Bijvoorbeeld in buurt- en dorpshuizen.

tekst gaat door onder de afbeelding.
Cover_buurthuis-1570102726

Tekst van de brief  

Lees de brief in pdf.  

 

Aan: alle leden van de gemeenteraad

Oosthuizen, 17 februari 2022

 

Onderwerp: Provinciale uitvoeringsregeling Versterken Maatschappelijke Sector

 

Geachte raadsleden,

Nederland heeft twee jaar coronamaatregelen achter de rug. Alle beperkende maatregelen zijn binnenkort verleden tijd. Dit biedt perspectief voor iedereen, ook voor herstel en versterken van het sociale leven in wijken, buurten en dorpen in uw gemeente.

Dit herstel gaat niet vanzelf. Maatschappelijke organisaties, verenigingen en vrijwilligers hebben advies, begeleiding en wellicht ook materiële steun nodig.


Steunfondsen benutten 

Ons is gebleken dat aanvragen voor extra steungelden van de provinciale subsidieregeling Versterken van de Maatschappelijke Sector maar langzaam op gang komen. Alleen gemeenten kunnen aanvragen!

Wij vragen u bij uw college van b en w te informeren naar de stand van zaken.

Gemeenten kunnen extra geld aanvragen voor o.a. activiteiten die structureel bijdragen aan: 
a. faciliteren, herstellen of vernieuwen van ontmoetingen tussen personen van alle leeftijdsgroepen;
b. de financiële gezondheid van maatschappelijke organisaties voor de toekomst; of
c. het versterken of innoveren van de inzet van vrijwilligers. Bijvoorbeeld in buurt- en dorpshuizen.


Dorpswerk Noord-Holland

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland beveelt deze provinciale regeling van harte aan. Wij ondersteunen bewonersinitiatieven, dorpsraden en buurt- en dorpshuizen in 180 dorpen en kleine kernen van het landelijk gebied in Noord-Holland; in 36 gemeenten. Vrijwilligers verdienen onze steun. Juist nu.

Met vriendelijke groet,

Nico Bijman
Voorzitter

www.dorpswerknh.nl  

nb. Mocht uw gemeente inmiddels een aanvraag hebben ingediend of met de voorbereidingen bezig zijn, dit waarderen wij enorm.

 

Uitvoeringsregeling Versterken Maatschappelijke Sector NH 

Naar de regeling:

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Versterken_Maatschappelijke_Sector_Noord_Holland_2021_subsidie

provNH

Kop-nwsbrief-13SEPT2021-SubsidieProvNH 

Artikel geplaatst op 23 februari 2021.   

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn