Terug

Collectieve Buma-regeling VISMA/YouServe is gestopt

De collectieve Buma-regeling die tot voor kort uitgevoerd werd door VISMA/YouServe, is per 1 januari 2022 gestopt.
Buurt- en dorpshuizen die hier gebruik van maakten kregen een collectiviteitskorting van 10% op de Buma-tarieven. Deze korting komt te vervallen.

De facturen Buma 2022 zullen door het Servicecentrum Auteurs- en Naburige Rechten (SCAN) worden verstuurd.

De coronacompensatie voor de laatste verplichte gesloten periode  (19 december 2021 tot 25 januari 2022) zal door SCAN toegepast worden op de jaarfactuur 2022. Coronacompensatie over eerdere periodes van verplichte sluitinig in 2021, is door VISMA/YouServe in mindering gebracht op de jaarfactuur 2021.

Radio/tv tarief bestaat niet meer

Een aantal buurt- en dorpshuizen maken gebruik van het radio/tv tarief voor een radio/tv met ingebouwde luidsprekers of een radio met max. 2 externe luidsprekers. Dit tarief bestaat niet meer.

Voorlopig zullen locaties die al geruime tijd deze licentie hebben, dit tarief behouden. Nieuwe locaties kunnen geen gebruik meer maken van dit radio/tv tarief omdat het niet meer bestaat.

Vraagbaak

Meer informatie over Buma (en Sena, Videma, Filmservice) is te vinden op de Vraagbaak voor buurt- en dorpshuizen.

Afbeelding-radio-Buma-Sena

Gepubliceerd 18 mei 2022

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn