Terug

Vanaf voorjaar 2023 structureel extra geld naar gemeenten

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (min. BZK) laat in persbericht weten: 

Vanaf voorjaar 2023 gaat er structureel extra geld naar gemeenten om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Zoals buurt- en dorpshuizen die kampen met hoge energiekosten.

De middelen uit deze extra prijsbijstelling komen terecht in het gemeentefonds en het provinciefonds en zijn daardoor vrij te besteden. Gemeenten en provincies kunnen voor het jaar 2023 zelf keuzes maken om lokaal aanvullende maatregelen te nemen waar dat nodig blijkt.

Buurt- en Dorpshuizen

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Met deze middelen hebben gemeenten en provincies de mogelijkheid om voorzieningen met een maatschappelijke functie extra te ondersteunen als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan buurt- en dorpshuizen die te maken hebben gekregen met hoge energiekosten. Het is aan gemeenten en provincies aan welke maatschappelijke voorzieningen ze dit geld willen besteden.”

Naar het persbericht: https://www.nieuwsbzk.nl/2351024.aspx?t=300-miljoen-voor-compensatie-hoge-kosten-voor-gemeenten-en-provincies

 

MinBZK_Extra-geld-gemeentefonds-2023_persbericht

Artikel geplaatst op 23 november 2022.

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn