UITGESTELD - Themabijeenkomst Vitaliteit, Samen in beweging voor een gezond dorp

Datum: 31 maart 2020 19:30:00
Details:

Dorpshuizen tot 6 april op slot - ongekende maatregelen nodig om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.


Uitgesteld:  LANG LEVE BEWEGEN!

Sport en bewegen zijn goed voor de mens. Daar is iedereen het over eens.
Plus: samen bewegen draagt bij aan de sociale vitaliteit van de dorpsgemeenschap.

Bewegen gaat over meer dan sporten in verenigingsverband. Ook een aantrekkelijke inrichting van onze dorpen, met mogelijkheden voor wandelen, fietsen, fitness, enzovoort, is belangrijk.

Op deze avond:

Een belevingstuin in uw dorp. Wat is het? Hoe pak je het aan?
Trends en praktische voorbeelden van nieuwe beweegactiviteiten, van 0 tot 100 jaar.
Kolfvereniging KVW is vanavond in actie in dorpshuis Het Centrum. U kunt meekijken en vragen stellen.

Datum: 31 maart 2020

Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Dorpshuis Het Centrum

Adres: Twijver 66, 1606 BW Venhuizen

Deelname is gratis

Aanmelden via: aanmelden@dorpswerknh.nl

 

Programma

20.00 uur  Opening

20.10 uur  Twee presentaties:


21.00 uur  Een (mobiele) kolfbaan in uw dorp of dorpshuis? Dat kan!

Sport, gezelligheid en saamhorigheid komen samen in het kolfspel.
Vanavond kunt u kolfers van KVW Venhuizen in actie zien, onder andere Dirk Beemsterboer, regerend wereldkampioen.

  • beheerder Jasper de Lange geeft uitleg over de praktische kant van een kolfbaan in uw dorpshuis  
  • Marc Aberkrom van de Koninklijke Nederlandsche Kolf Bond (KNKB) licht toe hoe deze bond u kan helpen een nieuwe kolflocatie en vereniging te starten.  

    Lees 'Een Kolfbaan in uw dorpshuis? De Kolfbond denkt met u mee.

22.00 uur  Einde programma

Informeel napraten.

BaanHetCentrum_verkleind


Trends in bewegen, denk aan: 

  • een bewegings- of belevingstuin in uw dorp  
  • cognitieve fitness (combinatie van fysieke inspanning, intellectuele uitdaging en bewuste ontspanning)  
  • door bridge in beweging (denken én fysiek doen)  
  • Vitality Clubs, samen bewegen in de buitenruimte, nu mogelijk in gemeente Schagen / Hollands Kroon