Algemene Ledenvergadering Dorpswerk Noord-Holland

Datum: 17 mei 2023 18:00:00
Details:

Thema: [tekst volgt ]          

 

Datum: woensdag 17 mei 2022

Locatie: [ volgt nog ]

Aanvang:
18.00 uur - inloop, soep en een broodje,

18.30 - 19.45 uur - Tafelgesprekken over thema's uit de praktijk van buurt- en dorpshuizen en dorpsraden/bewonersbelangen overleg

20.00 – 20.20 uur - ALV, deel 1. Leden krijgen de stukken tijdig toegestuurd.

20.25 – 21.45 uur - deel 2. Koers van onze vereniging 2023-2026.

EINDE circa 21.30/21.45 uur


AANMELDEN

Mailadres: dorpen@dorpswerknh.nl.

o.v.v. AANMELDING ALV.
Overige informatie volgt.

 

Programma ALV

Algemene ledenvergadering (ALV), Uitnodiging en agenda in pdf. [ volgt ]

1.     Welkom door voorzitter Kees Sietsema

2.     Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen

3.     Notulen ALV 2022, Bijlage 1.

4.     Jaarverslag secretaris 2022, Bijlage 2.

5.     Financiële rapportages 2022:

Realisatie 2022. Begroting 2022 en 2023. bijlages.
Financieel verslag 2022, bijlage.

6.    Nadere toelichting op jaarverslag 2022, verantwoording projecten:

Activiteitenplan 2022, Bijlage
Ontzorgen bij verduurzamen 2022, Bijlage   
Toekomstplan voor dorp en dorpshuis 2022, Bijlage

7.    Kascontrolecommissie, [ namen ] , Bijlage  

8.    Voorstel tot kwijting aan het bestuur.

9.    Bestuurszaken,

 ---- Rooster van aftreden bestuursleden, Bijlage

10.   Wat verder ter tafel komt.

11.   Afscheid van bestuursleden Jaap Boes en Ruud Bakker.

Einde ALV omstreeks 20.20 uur.

 

ALV, deel 2 - Koers van de vereniging 20123-2026, wat vindt u?

[ tekst volgt ]

 

 

 

 

Dorpswerk NH op Facebook  Dorpswerk NH Twitter  Dorpswerk NH Youtube  Dorpswerk NH LinkedIn