Algemene ledenvergadering

Datum: 25 april 2018 20:15:00
Details:

Leden hebben onderstaande uitnodiging per e-mail ontvangen. 

Uitnodiging algemene vergadering Dorpswerk Noord-Holland 2018

Het bestuur hoopt de leden van de vereniging Dorpswerk Noord-Holland te mogen verwelkomen op de tweede algemene vergadering.

Locatie: Dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 127, 1551 RC Westzaan

Datum: 25 april 2018

Aanvang: 20.00 uur 

De leden hebben de stukken bij de uitnodiging ontvangen. 

Let op: voorafgaand aan de ALV is het Kenniscafé Dorpswerk Noord-Holland. Aanvang: 18.30 uur (vanaf 18 u inloop met soep en broodjes). 

Na afloop kunt u afscheid nemen van Jaap de Knegt die ruim 12 jaar adviseur Dorpshuizen was bij Dorpswerk Noord-Holland en de rechtsvoorgangers. 

Voor de catering: aanmelden wordt zeer op prijs gesteld! Per mail op: aanmelden@dorpswerknh.nl. 

 

Agenda ALV

1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Ingekomen en verzonden stukken
4.  Verslagen ALV Dorpswerk Noord-Holland 16 mei 2017, waaronder
5.  Jaarverslag secretaris               
6.  Financieel verslag 2017 
7a. Verslag van de kascommissies                                                                  
7b. Benoeming kascommissie 2018
8.  Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur 
9.  Begroting 2018 
10. Benoeming van mevrouw Yvonne Jonkman tot bestuurslid 
11. Herbenoeming Ruud Bakker als bestuurslid en vaststellen rooster van aftreden
12. Terugkoppeling beleidsnotitie Dorpswerk Noord-Holland 2018-2019  
13. Rondvraag
14. Sluiting

Omstreeks 21.15 uur is er gelegenheid om in informele sfeer afscheid te nemen van Jaap de Knegt en kennis te maken met de nieuwe adviseurs Cees Kooy en Kor Berghuis.

Wij heten u graag welkom in Westzaan. 

Met vriendelijke groet,    

Nico Bijman Voorzitter Dorpswerk Noord-Holland