<<  <  Pagina  2 van 2

25 februari 2021

Uw dorpshuis kan geld besparen. Controleer met deze handleiding de taxatiewaarde die in de WOZ-beschikking staat.

Lees verder

18 februari 2021

'Tien feiten die je over de RES moet weten', volgens de RES-organisaties. Praat tussen nu en april mee tijdens de participatiemomenten in uw gemeente.

Lees verder

09 februari 2021
26 januari 2021

"De rol van penningmeester heb ik vaker gespeeld. Van zaalvoetbalvereniging, speeltuin, studievereniging tot Eilandraad Marken." Jaap Boes is van vele markten thuis.

Lees verder

13 januari 2021

Verlengde lockdown. Dorpshuizen, hoe gaat het met u? Heeft u compensatie van uw gemeente ontvangen? Tijd om bij te praten over uw vragen en dilemma's. 

Lees verder

12 januari 2021

Wilt u meer weten over het proces rond invulling van de RES in uw regio? Dorpswerk organiseert op 21 en 28 januari een online bijeenkomst. Voor dorpsraden en ander georganiseerd bewonersoverleg. Doe mee, stel uw vragen.

Lees verder

04 januari 2021

Bekijk de presentaties en verslag van de online jaarvergadering gehouden op 17 november 2020.

Lees verder

14 december 2020

Dorpshuizen en wijkcentra zijn belangrijke voor het prettig samenleven in dorp en wijk. Help jij de vrijwillige besturen vooruit?

Lees verder

10 december 2020

Ook dorps- en buurthuizen die willen verduurzamen kunnen zich straks melden voor een adviseur/coach. Provincie start met het project in 2021.

Lees verder

08 december 2020

Vanaf januari 2021 nodigen gemeenten haar inwoners, bedrijfsleven, energiecoöperaties, et cetera uit om mee te denken en praten over invulling van definitieve Regionale Energie Strategie 2021. Doe mee!

Lees verder

20 november 2020

Op 17 november 2020 zijn de Omgevingsverordening NH2020 en Omgevingsregeling NH2020 in werking getreden. Regels voor natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water zijn samengevoegd. Op een digitale kaart is snel te zien wat waar mogelijk is.

Lees verder

19 november 2020

Strenge maatregelen zijn nog steeds nodig voor het terugdringen van covid-19-besmettingen. De veiligheidsregio's vertalen de regels naar een noodverordening.

Lees verder

18 november 2020

Bewonersinitiatieven komen verder door jongeren te betrekken. Deze videoanimatie geeft 5 tips.

Lees verder

09 november 2020

Agenda en bijbehorende stukken voor de jaarvergadering. Thema: Toekomstplan maken, Dorpswerk helpt jullie graag.

Lees verder

03 november 2020

Sommige activiteiten mogen, na vragen van de Tweede Kamer op 4 november, nu wel doorgaan.

Lees verder

03 november 2020

Dorpswerk stuurt reactie aan GS: 'Betrek ons bij uitwerking van maatregelen.'

Lees verder

14 oktober 2020

Koepel LVKK publiceerde over opbrengsten project maatschappelijke diensttijd in tijdschrift Sociaal Bestek

Lees verder

09 oktober 2020

'Vrijwillige besturen verdienen uw morele en financiële steun. Juist nu.'

Lees verder

05 oktober 2020

Met een rekentool krijgt u inzage welk bedrag uw gemeente ontvangt.

Lees verder

04 oktober 2020

Ga in gesprek, speel het kernenspel op een veilige manier. Spelkaart en vragenkaartjes zijn nu digitaal.

Lees verder

29 september 2020

Op de persconferentie van 28 september 2020 zijn er verscherpte maatregelen aangekondigd om Corona te beperken.

Lees verder

25 september 2020

Per 1 oktober 2020 aan de slag als projectleider Toekomstplan voor dorp en dorpshuis: klaar voor de Omgevingswet 

Lees verder

23 september 2020

Regionale aanpak corona verschillend, wat betekent dit voor uw dorpshuis? Informatie over de toezeggingen voor EXTRA geld gedupeerde dorpshuizen.

Lees verder

03 september 2020

Minister Ollongren informeert 2e Kamer: gemeenten, waterschappen en provincies krijgen een 2e steunpakket. 

Lees verder

20 augustus 2020

Buurthuizen en wijkcentra worden aangeslagen voor auteursrechtvergoedingen. Ten onrechte vinden LVKK en LSA. Met een brief aan de auteursorganisaties is geprotesteerd tegen deze oneerlijke gang van zaken.

Lees verder

10 juli 2020