Provincie steunt Noord-Hollands Plattelandsparlement 2018

Gedeputeerde Joke Geldhof kwam op 15 november naar Waarland voor een werkbezoek door Dorpswerk Noord-Holland georganiseerd. Ook zeven Statenleden waren present. 

Lees verder

Cees Kooy, nieuwe adviseur bij Dorpswerk Noord-Holland

Bij Dorpswerk komt een wisseling van de wacht. Anita Blijdorp neemt per januari afscheid. Haar opvolger is Cees Kooy, 36 jaar, wonend in Slootdorp in de Wieringermeer. "Bij alles wat ik doe kijk ik naar de mogelijkheden."

Lees verder

12 december, uitnodiging voor burgerinitiatieven in welzijn en zorg

Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE) trekt het land in voor het ophalen van knelpunten die burgerinitiatieven in zorg en welzijn ervaren. Op 12 december staat de Verkennerstafel in Obdam. 

Lees verder

Oude horecadiploma’s vervallen

Vraag voor 1 mei 2018 een SVH diploma Sociale Hygiëne aan.

Lees verder

Kijkje in de Keuken bij Dorpshuis De Kolfweid

Dertig geïnteresseerden van dorpshuizen en dorpsraden namen onlangs in Callantsoog een Kijkje in de keuken van Dorpshuis Kolfweid.

Lees verder

Herbestemming kerken

Welk dorp heeft er niet een staan? Een mooie kerk die vraagt om een nieuwe bestemming.

Lees verder

Kansfonds draagt bij aan sociale projecten

Zodat niemand buitengesloten raakt

Lees verder

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorps- en buurthuizen.

Lees verder

Jubileum De Oude Stal in Haringhuizen

Gefeliciteerd!

Lees verder

En de winnaar is...

Zaterdag 23 september is de tweejaarlijkse Dorpsvernieuwingsprijs uitgereikt aan het dorp Witteveen (Drenthe). Gastlocatie was het dorp Hoonhorst, de winnaar van 2015. 

Lees verder

Oranje Fonds: op 3 november inspiratiedag Groen Verbindt

Heeft u een sociaal initiatief waarbij u groen inzet als middel voor meer sociale samenhang? Kom naar op 3 november naar Amersfoort voor informatie bij Groen Verbindt. 

Lees verder

Provincie: meer geld voor collectieve zelfbouw

De provincie Noord-Holland stelt meer subsidie beschikbaar voor zelfbouwgroepen die of bestaande gebouwen (kantoren, scholen) ombouwen tot woningen of groepen die nieuwbouw neerzetten. 

Lees verder

Extra inkomsten via SponsorKliks

Bent u als penningmeester of bestuurslid op zoek naar extra inkomsten? Dan is SponsorKliks misschien iets voor u.

Lees verder

Kern met Pit: Heeft u een idee voor uw dorp?

Heeft u goed idee voor verbetering van uw dorp of dorpshuis? Meld u aan voor de wedstrijd Kern met Pit. Inschrijven kan tot en met 31 oktober. 

Lees verder

Onze digitale nieuwsbrief nummer 7 is verschenen

In dit nummer aandacht voor het werkbezoek op 15 november van Gedeputeerde Joke Geldhof, drie boeiende workshops en een oproep voor vrijwilligers met hart voor goed openbaar vervoer...

Lees verder

Alle vergaderingen PS live te volgen

Vanaf deze week kunt u alle politieke discussies van Provinciale Staten (PS) en de Statencommissies thuis of op de werkplek live volgen via internet. 

Lees verder

Geeft u het platteland een stem in reizigersadviesraad Rocov-NH?

Het bestuur van Dorpswerk Noord-Holland is op zoek naar vrijwillige adviseurs voor de reizigersadviesraad Rocov-NH. Ligt goed openbaar vervoer op het platteland u na aan het hart? Reageer! 

Lees verder

Drie avonden om te leren en kennis te delen

Kijk rechts bij Agenda voor ons aanbod van dit najaar: 26 september workshop Ontdek filmen met je Smartphone, 17 oktober Kijkje in de keuken van dorpshuis Kolfweid in Callantsoog en op 8 november Duurzame dorpen? Doen het gewoon! in Landsmeer. 

Lees verder

Kansfonds geeft geld voor steun aan kwetsbare mensen

Heeft uw dorp(sorganisatie) een plan waarmee u kwetsbare mensen helpt om uit de cirkel van armoede en uitsluiting te komen? Kansfonds komt graag met u in contact. 

Lees verder

KNHM en LSA leren burgerinitiatieven ondernemen

Heeft u plannen om in en met het dorp te ondernemen om het dorpsleven een stukje beter te maken? In het programma 'Pitchen voor impact' is plek voor bewonersinitiatieven die via een onderneming het dorp willen verbeteren op fysiek, sociaal en/of economisch vlak. Aanmelden kan tot 15 september.

Lees verder

Oud worden in Nederland

Hoe geven mensen vorm aan hun oude dag? Wat zorgt ervoor dat zij prettig kunnen leven? En welke rol speelt de buurt of het dorp daarin? Oud worden in Nederland staat vol met actuele inzichten en praktijkverhalen. 

Lees verder

Raadpleeg de kenners van het platteland

Dorpswerk Noord-Holland vraagt raadsfracties om aandacht in de verkiezingsprogramma's voor de leefbaarheid en voorzieningen in Noord-Hollandse dorpen

Lees verder

Zet uw dorp op de kaart bij politieke partijen - tips!

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een prachtig moment om aandacht te vragen voor ideeën, wensen en knelpunten van uw dorp en dorpshuis. Wij geven u tips. 

Lees verder

Dorpswerk Noord-Holland zoekt een zelfstandig professional als adviseur voor dorpshuizen

Ben jij de adviseur die wij zoeken? Stuur dan uiterlijk zaterdag 22 juli je motivatiebrief en CV naar voorzitter@dorpswerknh.nl.

Lees verder

Uitnodiging voor Huiskamergesprek over Biodiversiteit

Hoe wil jij wonen, werken, spelen en recreëren in 2050? Praat op 11 juli mee tijdens het Huiskamergesprek in Opperdoes.

Lees verder

Hallo! Badhoevedorp, een digitaal dorpsplein

Iedereen mag informatie plaatsen op deze interactieve website voor en door inwoners van Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer. 

Lees verder

Benieuwd hoe uw gemeente het doet?

Provincie Noord-Holland beoordeelt per jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Vanaf nu zijn de gegevens per gemeente te zien op de website van de provincie.  

Lees verder

Ruimtelijke plannen verdienen een goed advies

Bebouwing in dorpslinten, schaalvergroting in de landbouw, windenergie en de waarde van cultuurhistorie. Allemaal belangrijke onderwerpen van ruimtelijke plannen in een jaar tijd. Het Jaarverslag 2016 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) geeft een boeiende inkijk in de landschappelijke veranderingen in Noord-Holland.

Lees verder

€ 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving.  Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen. ,

Lees verder

Nieuwsbrief Landelijke Vereniging van Kleine kernen

De Dorpsvernieuwingsprijs, het PlattelandsParlement, lobby voor de belangen van het platteland en kleine kernen in Europa... allemaal activiteiten van de Landelijke Vereniging van Kleine kernen (LVKK). 

Lees verder

Samen Ouder, een nieuw programma van Oranje Fonds

Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem. Het Oranje Fonds wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Misschien iets voor uw dorpshuis of dorpsraad?

Lees verder

Vanaf 2018 meer en schoner openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

Vervoerder Connexxion heeft de opdracht gekregen voor verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Noord-Holland Noord. De concessie gaat van start in juli 2018 en duurt 10 jaar.

Lees verder

Snel internet in buitengebied komt dichterbij

Provincie Noord-Holland wil kansrijke lokale initiatieven voor het aanleggen van glasvezel ondersteunen door garant te staan voor de benodigde leningen.

Lees verder

Inschrijven voor het 7e PlattelandsParlement op 17 juni kan nu!

Met workshops, lezingen, presentaties, muziek en film is dit een dag om naar uit te kijken. Een gratis festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden. Op 17 juni in het gemeentehuis van gemeente Hengelo (Gelderland). Vanuit Noord-Holland gratis busvervoer. 

Lees verder

Onze digitale nieuwsbrief is verschenen

In nummer 4 aandacht voor de algemene vergadering op 16 mei, het nationale PlattelandsParlement op 17 juni, de lobby toolkit gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 ...

Lees verder

Bereikbaarheid gebied Hoorn - Amsterdam, hoe kan het beter?

Op 9, 10 en 11 mei, tussen 16 - 21 uur, kan iedereen deelnemen aan een van de drie informatiebijeenkomsten over maatregelen die de samenwerkende overheden willen nemen om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. 

Lees verder

Welk dorpshuis geeft een Kijkje in de keuken?

Dit jaar organiseren we in oktober voor de 10e keer een Kijkje in de keuken van een dorpshuis. Daarbij willen we net als afgelopen jaar besturen van dorpshuizen en dorpsraden uitnodigen.  

Lees verder

Dezelfde vrijwilligersvergoeding voor alle uitkeringsgerechtigden

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150 per maand met een maximum tot € 1.500 per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de wijziging ingaat op 1 april.

Lees verder

Provincie Noord-Holland wil door met subsidieregeling collectieve zelfbouwprojecten

Met een subsidieregeling voor zelfbouw heeft de provincie Noord-Holland een positieve bijdrage geleverd aan zowel collectieve als individuele zelfbouwprojecten. 

Lees verder

Actief in alledaagse democratie: Jaarverslag LVKK 2016 online

De Landelijke Vereniging van Kleine kernen (LVKK), de koepel van alle provinciale dorpenorganisaties, publiceerde vorige week haar jaarverslag 2016. Actief in alledaagse democratie is het credo van de nieuwe website én van het jaarverslag 2016. 

Lees verder

17 juni Nationaal PlattelandsParlement in Hengelo (Gelderland)

Het 7e PlattelandsParlement wil met workshops, film, muziek, debat actuele thema's voor een vitaal platteland agenderen bij Tweede Kamerleden, beleidsmakers en anderen. 

Lees verder

Finalisten Dorpsvernieuwingsprijs bekend

Noord-Holland is met drie inzendingen goed vertegenwoordigd. Maar de drie finalisten komen uit andere streken: Garnwerd (Groningen), Witteveen (Drenthe) en Beltrum (Gelderland) zijn verkozen tot finalist. 

Lees verder

Dorpsleven tussen Stad en Land. Nieuwe publicatie SCP

Dit rapport schetst een beeld van het dorpsleven van de vijf miljoen Nederlanders die wonen op het platteland; en van veranderingen in de dorpen sinds grofweg de millenniumwisseling. 

Lees verder

Meedoen, samen uit de armoede! programma van Oranje Fonds

In Nederland leven veel mensen, ook kinderen, in armoede. Zij kunnen niet volledig meedoen. Tussen 10 april en 21 juni 2017 kunt u een aanvraag indienen voor deelname aan een nieuw meerjarenprogramma Meedoen, samen uit de armoede! Dit programma wil echte sociaal-economische participatie stimuleren. 

Lees verder

Nieuwe website Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Onze partner op nationaal niveau, de LVKK, heeft een nieuwe website. 

Lees verder

Nederland Zorgt Voor Elkaar lanceert website

Nederland Zorgt Voor Elkaar  lanceerde op 25 maart haar nieuwe website en een manifest. 

Lees verder

Graft heeft nu ook een dorpshuis

Zo'n 100 vrijwilligers zetten in anderhalf jaar een prachtig gebouw neer.

Lees verder

28 dorpen in de race voor Dorpsvernieuwingsprijs

De jury van de Dorpsvernieuwingsprijs kan aan de slag met 28 inzendingen voor deze prijsvraag van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Drie kandidaten uit Noord-Holland dingen mee naar de prijzen. 

Lees verder

Onze digitale nieuwsbrief is verschenen

Nieuwsbrief voor dorpshuizen, dorpsorganisaties en relaties 

Lees verder

MFA's vaak als problematisch ervaren

Bijna de helft van de MFA ’s is in bezit van gemeenten. De gebouwen, gedeeld door diverse maatschappelijke organisaties, worden door gemeentes vaak als problematisch ervaren. MFA ’s zouden te duur, te groot en te complex zijn.

Lees verder

Wie wordt de nieuwe busvervoerder in Noord-Holland Noord vanaf medio 2018?

Tot vandaag konden vervoerders zich inschrijven voor de aanbesteding openbaarvervoerconcessie Noord-Holland Noord. Deze nieuwe concessie gaat in op 22 juli 2018 en is voor de duur van 10 jaar. Dorpswerk Noord-Holland heeft in de zomer van 2016 haar zienswijze op het openbaar vervoer in deze regio gegeven. 

Lees verder

Provincie start publiekscampagne Jouw Noord-Holland

Hoe moet Noord-Holland eruit zien, nu en in de toekomst? De provincie roept iedereen op mee te praten over zijn of haar leefomgeving. Hoe wilt u leven, wonen, werken en spelen in 2050? 

Lees verder

Komst supermarkt in Waarland stap dichterbij

Dorpsraad Waarland steekt de vlag uit. De Raad van State heeft bezwaren tegen het bestemmingsplan met daarin ruimte voor de bouw van een supermarkt afgewezen. 

Lees verder

Wint uw dorp de Dorpsvernieuwingsprijs 2017? Aanmelden kan tot 7 maart.

Met deze prijs ondersteunt de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen een dorp waarvan de bewoners actief werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. De winnaar ontvangt €2.500. Aanmelden kan tot 7 maart, 19:00 uur. Wilt u weten hoe u dit doet? Klik op Lees verder. 

Lees verder

Verbinding van zorgorganisaties en dorpsorganisaties is bevorderlijk voor goede zorg

Dorpshuis Waarland wil zorg dichterbij halen

Lees verder

Vrijwilligerswerk en de verkiezingen

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe denken politieke partijen over het ondersteunen van vrijwilligerswerk?

Lees verder

Geld en CO2 besparen in dorpshuizen Haarlemmermeer

Oude dorpshuizen in Hoofddorp, Beinsdorp, Vijfhuizen en Lisserbroek krijgen de komende maanden een opknapbeurt. De panden scoren beroerd op het vlak van energetische efficiency. En dat moet onderhand maar eens veranderen, vindt de gemeente Haarlemmermeer. "Ons maatschappelijk vastgoed kan er zo niet langer bij blijven staan." 

Lees verder

Hygiënecode van NOC*NSF gratis beschikbaar voor dorpshuizen

Europese wetgeving regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. De hygiënecode geldt voor dorpshuizen wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt.

Lees verder

Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland gaat door in 2017

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten en collectieve projecten. Ook dorpsinitiatieven en dorpshuizen kunnen contact opnemen.

Lees verder

Eerste nieuwsbrief van Dorpswerk Noord-Holland is verschenen

Een digitale nieuwsbrief voor dorpshuizen, dorpsraden en relaties van Dorpswerk Noord-Holland.

Lees verder

Dorpswerk Noord-Holland: inzetten op 'nieuwe' vrijwilliger

Vandaag in Noord-Hollands Dagblad interview met bestuursleden Nico Bijman en Rens Cappon. 

Lees verder

Campagne glasvezel Zeevang van start

Op 1 januari gaat in de Zeevang de wervingscampagne voor aanleg van snel internet van start. 

Lees verder

Dorpsraad Broek in Waterland uniek in samenwerkingsafspraken met provincie

Dorpsraad Broek in Waterland en provincie Noord-Holland hebben de samenwerking in het project 'Onderdoorgang N247' vastgelegd in een unieke verklaring.

Lees verder

Netwerk Duurzame Dorpen groeit!

Op netwerkduurzamedorpen.nl  presenteren 20 Noord-Hollandse dorpen hun initiatieven rondom duurzaamheid. 

Lees verder

De sociale kracht van het platteland

In het decembernummer van Sociaal Bestek schrijft Leidy van der Aalst, voorzitter LVKK, met verve over de bijdrage van het platteland aan vernieuwing van de economie, lokale democratie en burgerschap,...

Lees verder

Leden ondersteunen fusieplannen

Dorpswerk Noord-Holland is de werknaam waaronder het Platform Dorpshuizen en de Vereniging van Kleine kernen de plannen voor een fusie verder vorm willen gaan geven de komende maanden. Met Dorpswerk Noord-Holland willen beide organisaties de krachten van ruim 130 dorpshuizen en dorpsraden bundelen.

Lees verder

Is jouw dorp al duurzaam?

Steeds meer dorpen zetten zich in voor een duurzame leefomgeving. Er worden lokale energiecoöperatie opgezet, dorpshuizen leggen zonnepanelen op hun dak of schaffen ledverlichting aan.

Lees verder

'Geld voor goede ideeën' (verslag)

Verslag van de succesvolle avond over fondsen en fondsenwerving voor de Noord-Hollandse dorpsraden en dorpshuizen.

Lees verder